Om Södertörns högskola / Personal

Kim Kallenberg

Kontaktuppgifter

Kim Kallenberg
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 01
F 1025 F-huset

Jag är doktorand i etnologi och planerar att skriva min avhandling om en av de statliga institutioner som bedriver tvångsvård av ungdomar. Mitt fokus är behandlingspersonalen och hur dessa i vardagliga samtal med varandra och med ungdomarna berättar om sin verklighet. Jag vill undersöka vilken funktion dessa berättelser har i institutionsmiljön, vad, när och för vem man berättar. Begrepp som tolkningsföreträde och kulturförmedling är relevanta i min undersökning och jag vill kunna säga något om personalkulturen på den aktuella institutionen.

Mina forskningsintressen mer generellt är olika maktperspektiv, postkoloniala teorier samt genus.

Mer om Kim Kallenberg

Organisationstillhörighet