Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

CBEES

Grafiskt element för CBEES - Centre for Baltic and East European StudiesCentre for Baltic and East European Studies (CBEES) har som uppdrag att stimulera, samordna och utveckla Södertörns högskolas forskning och forskarutbildning med inriktning på studier av Östersjöregionen och Östeuropa samt att bedriva forskning inom detta fält. Det högskoleövergripande mångvetenskapliga centret bildades 2005. Arbetsspråket är engelska.

Forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School) är en del av CBEES. Här finns även redaktionen för högskolans vetenskapliga internationella tidskrift Baltic Worlds.

För mer information om hela högskolans Östersjö- och Östeuropaforskning hänvisar vi till följande sida på högskolans webbplats: Östersjö- och Östeuropaforskning.

Publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA.
Publikationer

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 237-261.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 143-172.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Paradox of Openness. Leiden : Brill Academic Publishers, 2015. 1-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl MarklundNorbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Leiden : Brill Academic Publishers, 2015.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl MarklundNorbert Götz

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2014, VII (2-3): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Kotkina

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Bert Edström

Ragnar BjörkThomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Tillsammans. Stockholm : Bokförlaget Atlas, 2014. 85-103.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention. : Peter Lang, 2014. 183-205.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Igor Torbakov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Confronting Memories of World War II. : University of Washington Press, 2014. 234-257.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Igor Torbakov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

The history of the ethnic borderlands of Hungary and Romania in the years 1867–1944 were marked by changing national borders, ethnic conflicts and economic problems. Using a local case study of the city and county of Szatmár/Satu-Mare, this thesis investigates the practice and social mechanisms of economic nationalizing. It explores the interplay between ethno-national and economic factors, and furthermore analyses what social mechanisms lead to and explain inclusion, exclusion and annihilation.The underlying principle of economic nationalizing in both countries was the separation of citizens into ethnic categories and the establishment of a dominant core nation entitled to political and economic privileges from the state. National leaders implemented a policy of economic nationalizing that exploited and redistributed resources taken from the minorities. To pursue this end, leaders instrumentalized ethnicity, which institutionalized inequality and ethnic exclusion. This process of ethnic, and finally racial, exclusion marked the whole period and reached its culmination in the annihilation of the Jews throughout most of Hungary in 1944.For nearly a century, ethnic exclusion undermined the various nationalizing projects in the two countries: the Magyarization of the minorities in dualist Hungary (1867–1918); the Romanianization of the economy of the ethnic borderland in interwar Romania (1918–1940); and finally the re-Hungarianization of the economy in Second World War Hungary (1940–1944).The extreme case of exclusion, namely the Holocaust, revealed that the path of exclusion brought nothing but destruction for everyone. This reinforces the thesis that economic nationalizing through the exclusion of minorities induces a vicious circle of ethnic bifurcation, political instability and unfavorable conditions for achieving economic prosperity. Exclusion served the short-term elite’s interest but undermined the long-term nation’s ability to prosper. 

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anu Mai Köll

Anders E. B. Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2014, VII (2-3): 90-91.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2014, 27 oktober : 6-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Geopolitics 2014, : -.

This paper looks at how Swedish political scientist Rudolf Kjellén (1864–1922) conceived of the relationship between nature and culture, between material and immaterial power as well as the role of soft power, geopolitical imaginary and competitive identity in off-setting potentially unfavourable geopolitical conditions for small and medium-sized states. It is argued that with regard to small states, Kjellén did not maintain a consistent separation between “soft” cultural resources of power and “hard” laws of nature. Rather, he placed the mutually constitutive tension between geography (nature) and politics (culture) at the centre of his politico-scientific analysis, arguing that active “biopolitics” could supplement geopolitics. In Kjellén’s conception, cultural and natural resources are instruments of an otherwise integrated notion of power which challenges the contemporary separation between hard and soft power.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studierPolitik, ekonomi och samhällets organisering

In: Rudolf Kjellén. Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2014. 82-99.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Europe-Asia Studies 2014, 66 (8): 1374-1375.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yuliya Yurchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Folkbildningsrådet, 2014. (Folkbildningsrådet utvärderar ; 2014: 3)

FörfattarePubliceringsårÄmne

Eva Andersson

Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Women in Politics and Media. New York : Bloomsbury Academic, 2014. 115-130.

This chapter focuses on the attitudes of Russian journalists toward media representations of women politicians. It seeks to answer the following questions: How does the culture of political journalism influence gendering of women politicians? And what makes the Russian culture of political journalism unique when it comes to the coverage women politicians get? The chapter addresses the journalists’ interpretations of the low number of women politicians in media content, and turns to the journalists’ reasoning behind gender spotlighting and stereotyping. Highlighting the contradictions between the ideas, practices, and ideals present in the culture of the ‘quality’ political journalism in Russia, the chapter discusses how journalists envision the future of media representations of women politicians and how this relates to the problem of gender inequality in the political realm.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Rudolf Kjellén. Stockholm : Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014. 262-284.

Rudolf Kjellén ses idag vanligen som den hårdföra geopolitikens upphovsman. Men ett närmare studium av hans analys av förhållandet mellan natur och kultur och mellan materiella och immateriella maktresurser visar att han också ansåg att en aktiv ”biopolitik” kunde påverka geopolitikens lagar till små och medelstora staters fördel. När det kom till frågan om Sveriges ställning i världen upprätthöll Kjellén t.ex. inte den åtskillnad mellan ”mjuka” kulturella resurser och ”hårda” naturlagar som vanligen anses som typisk för geopolitiken. Snarare pendlade han mellan vad vi idag skulle se som konstruktivistiska respektive realistiska impulser i studiet av internationella relationer.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Farnham : Ashgate, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Nicholas Aylott

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

The news media are expected to provide equal space to female and male political actors, promoting the idea of equal access to political power, since they are recognized as a holder of power with a social responsibility to respect gender equality. However, as previous research shows, political news coverage is characterized by so-called “gendered mediation” (Gidengil and Everitt 1999), i.e., gender imbalance, stereotypes, and a lack of discussions about gender inequality. Scholars point to media logic, organization, and individual characteristics of journalists as the main reasons for this pattern, but still very little is known about how and why gendered mediation is practiced and processed in political news.This dissertation focuses on gendering understood as the perceived imprint of gender on the media portrayal of politics and politicians, as well as the processes by which gendered representations materialize. By applying a perspective of comparative journalism culture studies (Hanitzsch 2007; Hanitzsch and Donsbach 2012), it examines the processes and modes of origin of gendering as they are perceived and experienced by journalists. The study is based on semi-structured interviews with 40 journalists working for the quality press in Russia and Sweden.The results show that the national culture of political journalism, and the context it is located within, are of crucial importance for understanding gendering and its modes of origin. Gendering may cause problems to the democratic development of society and the position of the quality press in it; however, it also offers a potential for promoting gender equality. The choice of the form of gendering does not fully depend on journalists. It depends on the contextual possibilities for journalists to fulfill the gender-ethical ideal of the quality outlet as long as they need to meet the demands of society and market, and to face the challenges of political communication.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Thomas Hanitzsch

Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Baltic Worlds 2014, VII (1): 58-71.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Nordström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2014, 6 : 327-359.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Madeleine HurdSteffen Werther

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Post-Soviet nostalgia, generally understood as a sentimental longing forthe Soviet past, has penetrated deep into many branches of Russian popular culture in the post-1989 period. The present study investigates how the Soviet past has been mediated in the period between 1991 and 2012 as one element of a prominent structure of feeling in present-day Russian culture.The Soviet past is represented through different mediating arenas – cultural domains and communicative platforms in which meanings are created and circulated. The mediating arenas examined in this study include television, the Internet, fashion, restaurants, museums and theatre. The study of these arenas has identified common ingredients which are elements of a structure of feeling of the period in question. At the same time, the research shows that the representations of the past vary with the nature of the medium and the genre.The analysis of mediations of the Soviet past in Russian contemporary culture reveals that there has been a change in the representations of the Soviet past during the past twenty years, which roughly correspond to the two decades marked by the presidencies of Boris Yeltsin in the 1990s and of Vladimir Putin in the 2000s (including Dmitrii Medvedev's term, 2008–2012). The critical and reflective component that was present in representations of the Soviet past in the 1990s has slowly faded away, making room first for more commercial and then for political exploitations of the past. Building on Svetlana Boym's conceptual framework of reflective and restorative nostalgia, the present study provides an illustration of how reflective nostalgia is being gradually supplanted by restorative nostalgia.Academic research has provided many definitions of nostalgia, from strictly medical explanations to more psychological and socio-cultural perspectives. The present study offers examples of how nostalgia functions as a label in ascribing political and cultural identities to oneself and to others, creating confusion about the term and about what and who can rightly be called nostalgic.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Johan Fornäs

Ekaterina Kalinina

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

This dissertation deals with how science fiction reflects the shift in cultural paradigms that occurred in the Soviet Union between the 1960s and the 1970s. Interest was displaced from the rational to the irrational, from a scientific-technologically oriented optimism about the future to art, religion, philosophy and metaphysics. Concomitant with this shift in interests was a shift from the future to an elsewhere or, reformulated in exclusively spatial terms, from utopia to heterotopia.The dissertation consists of an analysis of three novels by the Strugatsky brothers (Arkady, 1925-1991 and Boris 1933-2012): Inspector Glebsky’s Puzzle (Otel’ U pogibšego al’pinista, 1970), The Kid (Malyš, 1971) and Roadside Picnic (Piknik na obočine, 1972) and two films Dead Mountaineer’s Hotel (Hukkunud alpinisti hotell/ Otel’ U pogibšego al’pinista, Kromanov, 1979) and Stalker (Tarkovsky, 1980).  The three novels, allegedly treatments of the theme of contact with an extraterrestrial intelligence, were intended to be published in one volume with the title Unexpected Encounters. The films are based on two of the novels.In the novels an earlier Marxist utopia has given way to a considerably more ambiguous heterotopia, largely envisioned as versions of the West. An indication of how the authors here seem to look back towards history rather than forward towards the future is to be found in the persistent strain of literary Gothic that runs through the novels. This particular trait resurfaces in the films as well. The films reflect how tendencies only discernable in the novels have developed throughout the decade, such as the budding Soviet consumer culture and the religious sensibilities of the artistic community.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Yvonne Howell

Anna Ljunggren

Henriette Cederlöf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Gender in Focus: (New) Trends in Media. Braga : University of Minho.

Since the 1960-s, when gender media studies originated, a special attention of gender media scholars has been paid to the different aspects of political communication. “Gendered mediation” (Gidengil and Everitt 1999), or “gendering”, of politicians and politics is considered to have a crucial influence both on the voter recognition of female and male candidates, and political participation of women and men. Scholars have provided potential reasons, which can explain the way women and men politicians, as well as the problem of the gender imbalance in political sphere are covered in political journalism (e.g. Braden 1996, Ross 2002, Falk 2008). Despite the media institution (its logic, organization, and individual characteristics of the media producers) being defined as the key “guilty party” of the patterns revealed by the scholars, journalists have remained silent producers of the assumed “gendered mediation”.This paper turns to the political journalists’ vision of the (gendered) media portrayal of politicians and politics. Its aim is to explore the reasons of gendering in quality press, as they are conceptualized by political journalists. The study focuses on journalists working in two different cultural and political contexts – in Russia and in Sweden. The choice of the cases is driven by the wish to define the similar and different elements in the journalists’ conceptions of the reasons of gendering in different political and cultural contexts, where the two cases work as an illustration of the global tendency of mediatization of politics.Based on the analytical framework suggested by Hanitzsch (2007), the paper turns to the journalists’ conceptions of gendering in relation to their concern of the professional norms and ethical standards, institutional roles, and epistemological beliefs. The concluding discussion links gendering as a component of the national culture of political journalism and the global tendency of mediatization of politics.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Gender i SMI – 2013 [Gender and Media – 2013]. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University, 2014. 117-129.

В данной статье обсуждается использование гендерных репрезентаций какинструмента привлечения читателей и рекламодателей. На основании интервью с сотрудниками ряда качественных газет и журналов России и Швеции автор делает вывод о том, что гендерные репрезентации сознательно применяются журналистами и редакторами для обеспечения конкурентоспособности издания. Тем не менее, в разных контекстах «выигрышными» с точки зрения как привлечения аудитории, так и рекламодателей, оказываются различные гендерные репрезентации.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In the seventeenth- and early eighteenth centuries, fluits were the most common type of merchant ship used in Baltic trade. Originally a Dutch design, the majority of all goods transported between Sweden and the Republic was carried on board such vessels. Far from all voyages reached their destination. Down in the cold brackish water of the Baltic, the preservation conditions are optimal, and several of these unfortunate vessels remain nearly intact today. Although thousands of more or less identical fluits were built, surprisingly little is known about the arrangement of space on board, their sculptural embellishment and other aspects that formed the physical component of everyday life on and alongside these ships. Fluits were a fixture in early modern society, so numerous that they became almost invisible. The study of wrecks thus holds great potential for revealing vital components of early modern life. Inspired by phenomenological approaches in archaeology, this thesis aims to focus on the lived experience of fluits. It sets out to grasp for seemingly mundane everyday activities relating to these ships, from the physical arrangements for eating, sleeping and answering nature’s call, to their rearrangement for naval use, and ends with a consideration of the architectonical contribution of the fluit to the urban landscape.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Johan Rönnby

Niklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Internasjonal Politikk 2014, 72 (2): 282-284.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Critique of Cosmopolitan Reason. Oxford : Peter Lang Publishing Group, 2014. 3-34.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian PetrovRebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Oxford : Peter Lang Publishing Group, 2014.

Since the Enlightenment, the definition of terms such as humanity, citizenship and rights has fluctuated and these ideas continue to haverelevance for contemporary discussions of globalization from a «cosmopolitan» perspective. This volume goes back to the conception ofcosmopolitanism in Greek antiquity in order to trace it through history, resulting in an unmasking of its many myths. The concept is reconstructedwith reference not only to well-known (and some lesser known) historical thinkers of cosmopolitanism, but also to noted «anti-cosmopolitans».The first aim of the book is to display historical perspectives on a discourse which has been dominated by ahistorical presumptions. Thesecond is to critically explore alternative paths beyond the Western imagination, redefining the Enlightenment legacy and the centre-peripherydichotomy. Most notably, Eastern Europe and the Arab world are integrated within the analysis of cosmopolitanism. Within a framework ofconceptual history (Begriffsgeschichte), cosmopolitan reason is criticized from the viewpoints of comparative literature, psychoanalysis,phenomenology, postcolonialism and moral philosophy.The book’s critical approach is an attempt to come to terms with the anachronism, essentialism, ethnocentrism and anthropocentrism thatsometimes underlie contemporary theoretical and methodological uses of the term «cosmopolitanism». By adding historical and contextualdepth to the problem of cosmopolitanism, a reflexive corrective is presented to enhance ongoing discussions of this topic within as well asoutside academia.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian PetrovRebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Milan, Italy : Mimesis Edizioni, 2014.

Alla fine della seconda guerra mondiale, Stalin riuscì a forgiare i regimi comunisti dell’Europa orientale ad immagine e somiglianza dell’Unione Sovietica. Dopo dieci anni di duro stalinismo sovietico, con i cambiamenti introdotti dal XX Congresso del PCUS, le dirigenze di questi partiti comunisti rischiavano di essere rovesciate dalle altre fazioni interne. In Romania, dal 1956, il segretario generale Gheorghe Gheorghiu-Dej convertì il regime in un sistema guidato da romeni, mantenendo la sua struttura stalinista. La ricetta romena per prevenire il cambiamento prevedeva il recupero degli intellettuali e dell’élite nazionale precedentemente ostracizzata. Pur definendosi comunista, il regime usò sempre più il nazionalismo per la creazione del consenso interno in funzione anti-sovietica. nicolae Ceauşescu, giunto al potere nel 1965, continuò e portò all’esasperazione questa strategia, ampliando a dismisura la macchina della propaganda, che inondava incessantemente la vita quotidiana dei romeni. In particolare, fu il discorso sulla storia nazionale ad essere strumentalizzato, falsificato, piegato a mere esigenze politiche, e declinato in ogni tipo di prodotto culturale, tanto nei testi universitari quanto nella letteratura e nelle arti. Questo libro racconta la storia di come la cultura romena fu asservita al mantenimento di un regime politico per oltre quarant’anni e delle conseguenze di questa regimentazione forzata dopo l’abbattimento del muro di Berlino.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Francesco Zavatti

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Svenska Dagbladet 2014, 28 juni : 32-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Maria Lönn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Border Conflicts in the Contemporary World. Lublin : Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. 193-213.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Cross-Border Cooperation Structures In Europe . Brussel : Peter Lang Publishing Group, 2014. 181-192.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

This dissertation concerns live action role-playing (larp). Larp may be described as improvised theater without an audience, as participants simultaneously embody both audience and actor in their constant interaction with one another.  Hence, larp can be seen as a participatory culture.  The study is based on participant observation, interviews and online ethnography in Denmark, Latvia, Sweden and Norway.The aim of the thesis is to analyze how bodies materialize, take and are given space in larps. At the heart of the study lie questions on how processes of embodiment are enacted before, during and after the game.Two central concepts - larp chronotope and matrix of interpretation – shape the analysis. The first denotes the specific timespace in which a larp takes place, e.g a Soviet military camp or a fantasy world. The second concept stands for a general matrix of norms that informs participants on how to enact their characters in the larp chronotope.The thesis shows that participants strive to act in ways that are intelligible according to the matrix of interpretation that reigns during the game days. In addition, although game and everyday matrixes of interpretations are always inseparable, while attending a larp the participant’s ordinary lives are temporarily allowed to fade into the background. Thus, larps are complex combinations of objects, spaces and bodies that are given new relations and new meanings.Furthermore, the thesis shows that larp embodiment is conditioned by normative ideas of what it means to be an intelligible live action role player. White male bodies are more likely to access the sphere of larp intelligibility than others, which is evident in many of the stories and made up worlds portrayed in the study. Yet, the collaborative narration of game worlds that take place before larps can include all sorts of bodies. Consequently, larps provide an opportunity for alternative forms of embodiment and experiences.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beatriz Lindqvist

Erika Lundell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Att växa som människa. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 231-250.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

This is a study of how mothers of young children relate to risk in everyday life, with an emphasis on the in­visible risks associated with modernity in general, and with food in particular. It explores variations and similarities in how mothers deal with risk in two cultural contexts: Sweden and Poland. The study is based on twenty qualitative interviews with university educated mothers of small children in Stockholm and Warsaw. While risks more generally challenge how we “get on” with our lives, mothers of young children in particular have a special relationship to risk. During pregnancy and breastfeeding they are subject to all kinds of risk minimization efforts, and mothers are ultimately held "infinitely responsible" for their children's welfare by society. Women's transition to parenthood then makes for a particularly in­teresting case as to how risks manifest in everyday life. The theoretical framework draws on modernization theory, combined with insights from cultural theory. In addition, various contributions from sociological and psychological risk research, family sociology and research on parenting and motherhood are used to highlight contextual aspects and to inter­pret the empirical results. Two aspects of the mothers’ relationship to risk and food are examined in this study: firstly, their risk constructs, i.e. what they perceive as ‘risky’ with regards to food; and, secondly, their risk management strategies, i.e. how they deal with identified risks on a practical and cognitive level. The overall risk management depicted in this study is characterized by reflexivity, critical thinking, infor­mation retrieval, attention to scientific evidence, purposely transferred trust, confidence and the ability to make fairly sophisticated tradeoffs between risks and other aspects of life. Neither the Swedish nor the Polish mothers then conform to popular notions of ‘security junkies’ or ‘paranoid parenting’. Nonetheless, the comparative approach demonstrates how contextual differences, such as general trust levels and family policy, influence both the risk constructs and the employment of different risk management strategies.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kerstin Jacobsson

Erik Löfmarck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In: The New European Frontiers. Newcastle on Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. 64-88.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Borderlands are often peripheral geographically, administratively, and economically. A particularly illustrative case is the Szczecin area at the border between Poland and Germany, where a large city on one side neighbours to a sparsely populated hinterland on the other. There is a number of similar cases throughout Europe, but studies on them point to a mixed level of linkages following the opening and removal of the physical border.At the project’s start there were few if any studies on the Szczecin area per se, which was here studied through various methods. On the one hand, different pre-EU enlargement plans and visions for the area’s development were compared with practices and realities of recent years. This shows that earlier imaginations on the development potentials have not quite materialised, although some of them were probably too optimistic and ambitious from the beginning. Some of the area’s potentials following EU-enlargement have been more successfully exploited than others, and disproportionately by actors coming from outside. On the other hand, cross-border contacts were studied in the discourses on and attitudes towards the other side among local and regional elites, and among local residents more generally. This revealed a polarised attitudinal landscape, not least when compared to country-wide opinion surveys in both Germany and Poland. This is in line with other studies showing that identities are particularly accentuated in border situations, where the Other is more frequently encountered.These results support recent investigations pointing to a continued relevance of the border even after the physical barriers are removed. At the same time, another contribution of this work to border studies is that the time and contingency of the importance of identities and of the border needs more attention. In the Szczecin area, awareness of national identities and of the boundary appeared to be particularly high just after changes in the border’s status occurred – i.e. in 1989–1991, and then around the years 2007–2010. But while its importance may be fluctuating over time, given the opportunities and resources the boundary provides it will always be maintained in some forms.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gunnel Forsberg

Péter Balogh


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. The various literary conceptualizations of language in Weiss’s texts are shown to be intimately linked to historical processes, where early postwar Germany plays a crucial role as a contextual framework. The study demonstrates how the texts explore an acoustic dimension of language, where non-articulatory sounds and noises oscillate between two poles: they either pose a threat to the narrator, or form a promise of a future emancipatory linguistic expression beyond a territorializing and violent language. Furthermore, the study argues that the sounds and noises permeating Weiss’s literary work form a soundtrack of past violence haunting the present. Finally, this soundtrack is shown to undermine a German postwar literary discourse that postulates a historical break after the Second World War (Stunde Null) as well as a new German literary language cleansed of Nazi contamination (Kahlschlag).The study draws its theoretical framework mainly from research concerned with mono- and multilingualism in literature, as well as from intermedial studies examining the interaction between literary texts and other artistic media such as the visual arts and music.The material examined in the study consists of six short stories in Swedish published between 1946 and 1953 in the literary journals 40-tal, Prisma and All världens berättare; the prose manuscript “Der Vogelfreie” (1947), later published as Der Fremde. Erzählung (1980); as well as the “micro novel” Der Schatten des Körpers des Kutschers (1960). Aside from these literary texts, Weiss’s documentary film Enligt lag (1957) and his feature film Hägringen (1959) are also analyzed.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Olsson

Markus HussOla Holmgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Lost Swedish Tribe. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 61-85.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Iuliia Malitska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: The Lost Swedish Tribe. Huddinge : Södertörns högskola, 2014. 13-35.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Iuliia MalitskaPiotr Wawrzeniuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Stockholm : Axl Books, 2014.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Burman

Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Tysk idealism. Stockholm : Axl Books, 2014. 7-38.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders BurmanRebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2014.

In the spring of 1782 a group of peasants of Swedish origin reached their destination on the right bank of Dnipro River in Ukraine. The village they founded became known as “Gammalsvenskby” (Russian “Staroshvedskoe,” English “Old Swedish Village”). In the 1880s links were established with Sweden and Swedophone Finland where the villagers were seen through a nationalistic-romantic prism and in broad circles became known as a brave group of people who had preserved their Swedish culture in hostile surroundings; in the terminology of this volume, a “lost Swedish tribe”. The village remained largely intact until 1929, when in the aftermath of the Russian revolution a majority of the villagers decided to leave for Sweden. When they arrived, there was disappointment. Neither Sweden nor the lost tribe lived up to expectations. Some of the villagers returned to Ukraine and the USSR.This book offers an alternative perspective on Gammalsvenskby. The changing fortunes of the villagers are largely seen in the light of two grand top-down modernization projects – Russia’s imperial, originating in the latter half of the eighteenth century, and the Soviet, carried out in the early 1920s – but also of the modernization projects in Sweden and Finland. The story the book has to tell of Gammalsvenskby is a new one, and moreover, it is a story of relevance also for the history of Russia, Ukraine, Sweden and Finland.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Iuliia MalitskaPiotr Wawrzeniuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

GeoJournal 2014, 79 (4): 401-405.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sasha Tsenkova

Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

GeoJournal 2014, 79 (4): 407-419.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

This research thesis analyzes the characteristics of communication work in a call centre, by examining the communication work at a Swedish call centre which is outsourced to Latvia. The thesis studies the ways in which communication with the customers is organized, carried out and assigned meaning. Theoretically, the thesis draws on both critical and management-oriented perspectives of work. The empirical investigation combines participant observations at the call centre with individual interviews, mainly conducted with operators and management staff.The communication work is analyzed both as labour and as communicative activity. The concept of labour focuses upon the relation between employer and employee. Therefore, the analysis is placed within the framework of a capitalistic production system, through a survey of the economic and the organisational working conditions. The communicative activity deals with how the telephone conversations with the customers are enacted. In that part of the analyses, the working routines and the meaning making practices are illuminated.As examined in the current research, the communication work is indeed constructed in an alienated manner, through high levels of standardization, immobility, and estrangement from both customers and the customers’ culture. Nonetheless, merely being employed has meant significant economic security for the operators of the Latvian call centre. The operators are incumbents of a society affected by deep economic crises with high unemployment rates. In relation to their broader society, the employees have found meaning within their immediate social situation. This may explain why they endure the monotonous work with few opportunities for development.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Stefan Jonsson

Carina GuyardGöran Bolin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Baltic Studies 2014, 45 (3): 321-344.

This article addresses political-party organization in Estonia, especially candidate selection. Its first objective is to describe the ways in which the main parties chose their candidates before the 2011 parliamentary election. A second objective is to evaluate those procedures in light of expectations generated by established theory. The focus is on two conditions: the institutional framework, particularly the electoral system, and the relative youth of Estonian democracy. The evidence confirms these expectations only partially, which suggests that an individual party’s ideological, organizational and strategic circumstances, in addition to structural and institutional conditions, are critical to understanding why it performs this basic function as it does.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Nicholas Aylott

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

European Political Science Review 2014, 6 (2): 261-281.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Erik Amnå

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

East European Politics and Societies 2014, 28 (2): 341-365.

Much of the political science literature suggests that a cohesive political community is advantageous, if not a precondition, for a stable democracy. Forging a cohesive community is obviously a more complex matter in a multi-ethnic setting. This article will consider the prospects of building political communities in the Baltic countries – three countries that, to various extents, struggle to balance ethnic pluralism, nation-building and democracy. The article examines the relationship between political community and democracy from a theoretical perspective, followed by an outline of the nation-building strategies taken by Estonia, Latvia and Lithuania after re-establishing independence in the early 90s. Drawing on survey data, we will use territorial attachment to tap the sense of political community in the three countries. Notably, our figures disclose that most of the Russian-speaking minorities in Estonia and Latvia identify themselves as 'Russians', and not at all with the country they reside in. This suggests that the contested issue of citizenship rights in the two countries has not been particularly conducive for creating cohesive political communities. We then move to the political regime and set out to examine the character of regime support in the three countries. Can we envisage solid support for democracy and its institutions in the absence of a cohesive political community? As it appears, regime support is not contingent on territorial identity. Our data disclose that many Baltic inhabitants draw a clear distinction between their own experiences with different political systems and what they perceive as relevant regime options today.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sten Berglund

Kjetil Duvold

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Since the 1970s, the concept of “economic informality” has served as focal point for a comprehensive scholarly thinking and the development of policy initiatives enhanced by international organisations. Yet, informality displays a puzzling resilience. The problematique of this book concerns the lenses through which informality has been constituted, studied and acted upon as an empirical phenomenon. By developing a critical understanding of informality as object of study, the book uncovers the historical, scholarly and practitioner contexts in which contemporary conceptualisations of informality are constituted.The author argues that three dominant and conventional approaches to informality systematically fail to account for how the reasons behind people's participation in informal economic activities are constituted by an internal and hierarchically structured social order. To transcend the identified shortcomings of the established approaches, the book rethinks informality through a comprehensive power analysis and highlights the importance of hierarchy, covert violence and domination. A central assumption of this rethinking is that informality constitutes a social phenomenon that emerges and is expressed through social practices, which over time and across space have become institutionalised to the point that informality is considered commonsensical and unchangeable. By putting the reconceptualisation to use through the thinking of Pierre Bourdieu, the book performs an empirical analysis of the nexus between resilience, symbolic violence and informal economic practices in Kosovo from the late 1980s until 2011. Based on primary research material, the analysis offers a unique insight into informal dynamics and illuminates the workings of an intrinsic, circular, malleable and ambiguous system of domination that would otherwise remain hidden.By engaging the empirical, theoretical and meta-theoretical level at the same time, the book explores the twofold constitution of informality as a social phenomenon and brings to light a new understanding of the resilience of the informal. As such, the reconceptualisation forms a critical intervention into scholarly and practitioner discussions about informality. By revealing mechanisms of domination, the book offers an alternative and fruitful account of the socio-historical weave within which practices of informality in Kosovo crystallise. 

FörfattarePubliceringsårÄmne

Joakim Ekman

Anna Danielson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Journal of Housing and the Built Environment 2014, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

European Societies 2014, 16 (2): 320-321.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Archives of Suicide Research 2014, : -.

Russia has one of the highest suicide mortality rates in the world. This study investigates the development of Russian suicide mortality over a longer time period in order to provide a context within which the contemporary high level might be better understood. Annual sex- and age-specific suicide-mortality data for Russia for the period 1870-2007 were studied, where available. Russian suicide mortality increased 11-fold over the period. Trends in male and female suicide developed similarly, although male suicide rates were consistently much higher. From the 1990s suicide has increased in a relative sense among the young (15-34), while the high suicide mortality among middle-aged males has reduced. Changes in Russian suicide mortality over the study period may be attributable to modernisation processes.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Andrew StickleyIlkka Henrik Mäkinen

Tanya Jukkala


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2014

Institution/Centrumbildning

CBEESSCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2013, VI (3-4): 2-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Kotkina

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: . : .

[password protected access]

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Economization Versus Power Ambitions. : Nomos, 2013. 19-33.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Igor Torbakov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Empire De/Centered. : Ashgate, 2013. 61-83.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Igor Torbakov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Kultura i Edukacja 2013, 99 (6): 170-190.

Looming crisis, public discontent with privatization, and widening inequalities are factors which have historically set the electorate in favour of social democratic welfare policies. Today,however, these concerns rather appear to support new right-wing populist countermovements, even in the traditionally progressive Nordic countries. This article asks why thereis not more explicit support of progressive policies, despite the presence of socio-economicfactors which would normally favour such a policy shift, at least not just yet. In response to this query, the article first analyses the comparisons between the present crisis and the crisisof the 1930s with regard to alleged political inertia. It then reinterprets the contemporarypolitical consequences of crisis by revisiting three classical social theorists who took pains atanalysing the political responses to the economic crisis of the 1930s: Karl Popper, Gunnar Myrdal, and Karl Polanyi. On the basis of this revisitation of these three classics, the articleargues that the combined eff ects of distrust in politics and the persistence of admittedly rolled-back welfare systems mutes the progressive reform potential of the present crisis.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Ab Imperio 2013, 4 : 249-253.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yuliya Yurchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2013, online (April 21): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Nordström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Ideas in History 2013, 7 (1-2): 5-13.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Katarina Leppänen

Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Sjuttonhundratal 2013, : 188-192.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Communicating the North. Farnham : Ashgate, 2013. 1-24.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Peter Stadius

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Communicating the North. Farnham : Ashgate, 2013. 319-332.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Peter Stadius

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Communicating the North. Farnham : Ashgate, 2013. 47-73.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Communicating the North. Farnham : Ashgate, 2013. 75-98.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Magdalena Hillström

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Farnham : Ashgate, 2013.

What makes a magazine in South Africa promote Scandinavian unity among its immigrant readers and why does a Swedish king endorse attempts to influence pan-Scandinavian opinion through a transnational media event in Sweden, Norway and Denmark? Can portraits of exotic Lapplanders in the British press, enthusiastic accounts of the welfare state in post-war travel literature and descriptions of the liberal Nordic woman as a metaphor for a freer society in Franco Spain really be bundled together under a joint label of 'Nordicness'? How is it that despite the variety of images of the Nordic region that are circulating, we still find this recurring idea of a shared Nordic identity? These are some of the questions the current volume seeks to answer. Covering the time period from the early nineteenth century up until the present and encompassing case studies from Britain, Spain, Poland, and South Africa, as well as from the Nordic countries, contributors to the volume investigate the images that have been presented of the Nordic region in the media in and outside of the Nordic countries, how such images have been shaped by mechanisms of mediation, and the channels through which they have been distributed. The chapters address both specific cases such as media events and individual publications, as well as the structural and institutional settings for mediating the Nordic region. © Jonas Harvard, Peter Stadius and the contributors 2013. All rights reserved.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Peter Stadius

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 2013, 89 (4): 349-358.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Tal, makt, vansinne. Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2013. 45-55.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of Cold War Studies 2013, 15 (3): 216-217.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Beyond NGO-ization. Farnham : Ashgate, 2013. 169-189.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Nikolay Zakharov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2013, VI (3-4): 33-34.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Axess 2013, 5 : 9-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Expressen 2013, 20 november : 4-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Bokbyggare. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2013. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Svenskt + tyskt. Stockholm : Instant Book, 2013. 224-240.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Talekonst och passion. Hällevadsholm : Thomas Thorild sällskapet, 2013. 67-80.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Między językami, kulturami, literaturami/. Stockholm : Slaviska institutionen, Stockholms universitet, 2013. -.

The article discusses the work of the émigré writer Michał Moszkowicz. After a brief presentation of his biografy  and an analysis of his key novels, the author of the article concludes that - contrary to popular opinion expressed by reviewers - the most important issu in this prose is not multiculturalism, not the transcending of language barriers, or the attempt to understand Otherness (with the writer's biografy suggests). Moszkowicz's novels are, however, - as evidenced by the article - very Polish, arch-Polisch. This is not only because Moszkowicz writes in Polish and refers to the tradition of Polish literature but also because he fights with Polishness. Polishness which irritates him, which sometimes hurts, but which is always very important to him. The most important issue in Moszkowicz's novels is not the matter of the social, cultural, or national affiliation of his hero but an analysis of the transformation of his individual identity.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Janusz Korek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Geografiska Notiser 2013, LXXI (1): 44-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Geografiska Notiser 2013, LXXI (2): 90-94.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Geografiska Notiser 2013, 71 (3): 124-130.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Biographisches Lexikon für Pommern. Köln : Böhlau, 2013. 212-214.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Marco Nase

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2013, VI (3-4): 61-63.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Political State of the Region Report 2013. Copenhagen : Baltic Development Forum, 2013. 50-53.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Nordidactica 2013, 3 (1): 1-11.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Settlements and Spatial Planning 2013, 4 (1): 101-108.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Péter Balogh


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Handbook of Political Change in Eastern Europe. Aldershot : Edward Elgar Publishing, 2013. 125-166.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mindaugas Jurkynas

Kjetil Duvold

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2013, 6 (3-4): 21-28.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny RodinPelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

The Iron Curtain was seen as the divider between East and West in Cold War Europe. The term is closely connected to the Cold War and expressions such as ‘behind the Iron Curtain’ or ‘after the fall of the Iron Curtain’ are common within historical discussions in the second half of the twentieth century. Even if the term was used regularly as a metaphor there was also a material side with a series of highly militarised borders running throughout Europe. The metaphor and the material borders developed together and individually, sometimes intertwined and sometimes separate.In my research I have carried out two fieldwork studies at sites that can be considered part of the former Iron Curtain. The first study area is located between Italy and Slovenia (formerly Yugoslavia) in which the division between the two towns of Nova Gorica on the Slovenian side and Gorizia on the Italian side was investigated. The second study area is located on the border between Austria and Czech Republic (formerly Czechoslovakia) within two national parks. A smaller study was also carried out in Berlin as the Berlin Wall is considered of major importance in the context of the Iron Curtain. This research has resulted in large quantities of sources and information and a constant need to re-evaluate the methods used within an archaeology of a more recent past.This thesis falls within what is usually referred to as contemporary archaeology, a fairly young sub-discipline of archaeology. Few large research projects have so far been published, and methods have been described as still somewhat experimental. Through my fieldwork it has been possible to acknowledge and highlight the problems and opportunities within contemporary archaeology. It has become clear how the materials stretch both through time and place demonstrating the complex process of how the material that archaeologists investigate can be created. The material of the Iron Curtain, is also well worth studying in its own right.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mats Burström

Anna Mcwilliams

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

Journeys 2013, 14 (1): 68-88.

This article examines visits by French people to the former Soviet prison campin Tambov, Russia, where Alsatians-Mosellans men were imprisoned duringWorld War II. Because the memory of these prisoners of war, conscripted by forceinto the German army during the war is disappearing together with the witnesses,some survivors organized in the 1990s journeys to the Tambov former prisoncamp, called “pilgrimages.” There are currently two kinds of pilgrimages: pilgrimagesfor survivors of the camp and their close relatives and pilgrimages forgrandchildren of former Tambov inmates. This article suggests that the pilgrims,confronting their past, are engaged with a process of identity making, and that pilgrimageprovides pilgrims with the opportunity to confront their grief for thedead or their sense of injustice and to let go of the past. The article concludes thatwith the pilgrimage the value of Tambov as a place of death is re-evaluated.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Florence Fröhlig

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Asian Public Policy 2013, 6 (2): 196-212.

International organizations, both public and private, promote trade and market development based on rules and standards created primarily by developed countries in the West. This reflects historical legacies associated with the construction of the post-war order, the historical dominance of western economic powers, as well as specific conceptualizations of the role of states, markets and modes of regulation. Indeed, these manifest forms of regulation, conceptions of safety and risk and reflect specific socio-political contexts defined predominantly by western attitudes and social norms. Equally, private sector organizations have also transmitted regulatory norms, standards and risk perceptions into emerging market contexts, in part reflecting the end-consumer markets in which they operate and thus the need to instil within their value chains compliance standards in order to continue to operate within a specific regulatory context. In emerging regions such as Asia, however, different forms of political organization and socio-economic contexts experience predominantly western forms of regulation in manifestly different ways. In areas such as food safety and risk regulation, for example, the transmission of regulatory norms and standards across borders from developed to emerging economy contexts can have far-reaching and sometimes adverse consequences. Specifically, the transmission of western private regulatory norms have implications for Asian food producers, market access, the organization of food value chains, the costs imposed on food producers and farmers and the sustainability of farming practices. As this article seeks to demonstrate, the imposition of such regulatory norms and standards on Asian food producers may lead to the gradual 'disembedding' of Asian food markets and cause problems for compliance, distributional justice and social well-being. © 2013 Copyright Taylor & Francis.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Göteborg : Daidalos, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sven-Eric Liedman

Anders BurmanRebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Mardin Tebliğleri. Istanbul : Hrant Dink Vakfi, 2013. 14-23.

Keynote speech given at opening of Hrant Dink Foundation's conference in Mardin, Turkey November 2012. It deals with the various witness testimony on the genocide of the Assyrian and Armenian peoples living in the town of Mardin in 1915.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Communicating the North. Farnham : Ashgate, 2013. 263-287.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Journal of Contemporary European Studies 2013, 21 (3): 357-371.

This article analyses the background, activities and reception of the Swedish power investigation (1985–1990). It argues that the power investigation had to navigate between two distinct expectations: on the one hand, the investigation was to expose private power in the interest of equality and justice; on the other hand, it was to improve the exercise of public power in the interest of democracy and efficiency. Because of this two-fold objective, the power investigation was criticised for having neither disclosed private power openly enough, nor pointed out possible ways of adequately rejuvenating welfare state policies clearly. However, the article concludes that one may also assess the power investigation insofar as it served to reconceptualise the socio-political language of welfare state politics in general, as a result of the power inherent in the right to investigate power.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Zhurnalistika v 2012 godu. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Gender i SMI - 2012. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University, 2013. 200-204.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ekaterina KalininaLiudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Gender i SMI - 2012 (Gender and Media - 2012). Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University, 2013. 205-220.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Zhurnalistika i mediarynok 2013, 7-8 : 74-76.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2013, VI (2): 54-55.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Languages of Exile. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien : Peter Lang Publishing Group, 2013. 243-260.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Huddinge : Södertörns högskola, 2013. (Working Paper ; 2013:1)

This report focuses on IKEA’s management and communication surrounding sustainability in general and chemical risks specifically. IKEA’s work is analysed in relation to theoretical concepts around responsibility, supply chain, and governance . The report focuses on IKEA’s visions and organizational structures, its policy instruments to deal with chemical risks, supplier-relations and communication and learning. The study is based on previous scholarly literature, analyses of relevant documents, a field visit at a few of IKEA’s suppliers in southern India, as well as interviews with staff working at IKEA in Sweden. The report focuses on IKEA’s systems and processes for dealing with chemical risks, and not on the implementation of such measures in quantitative terms.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Maria JönssonMichael Gilek

Mikael Karlsson

Magnus Boström


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärandeNaturvetenskap, miljö och teknik
Medie- och kommunikationsvetenskapMiljövetenskap

Forskarutbildningsområde

-

European Journal of Scandinavian Studies 2013, 43 (2): 245-257.

In this article, we study the relationship between the United States of America and Norden, first showing how images of the Nordic model were constructed and reproduced in the United States from the 1920s until the 1960s. We find both utopias and dystopias in these narratives. Second, the article argues that these American images, narratives, and stereotypes did not only fulfill a function in the American debate, but were also relayed back to Norden, and affected debate, nation-branding strategies, and self-understandings there. During the Cold War, furthermore, the Nordic welfare state image gained a new currency which reached well beyond national borders, far into transnational space.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Klaus Petersen

Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Öncesi ve Sonrasi ile 1915 Inkar ve Yuzlesme. Ankara : Ütopya Yayinevi, 2013. 40-45.

Short description  of the genocide of the Assyrians during World War I.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2013, 1 : 28-29.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Margareta Tillberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2013, 1 (1): 10-13.

Interview with political scientist Vladimir Tismaneanu about the condition of history discipline in Romania nowadays and its clashes with politics.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Francesco Zavatti

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

This dissertation concerns the legacy of the Nazi forced enlistment during World War II and focuses more precisely on the case of Alsace/Moselle. Many of these French men, enlisted by force from 1942 in the German army, were sent to the Eastern Front and experienced Soviet prison camps.The aim of this thesis is to examine how knowledge and memories about forced enlistment and Soviet captivity have been remembered, commemorated, communicated and passed on since the Alsatian/Mosellan POWs (Prisoners of War) carried the tokens of enemies or traitors when reintegrating their motherland, France.Four strategies dealing with the experiences of forced enlistment and of internment in Soviet prison camps are examined. I present how the first and most common strategy, i.e. avoidance, is contributing to an individual and collective construction of silence. Then I argue that a second strategy, the constitution of families of remembrance, is helping them to articulate and narrate their experiences (third strategy). The fourth strategy is the organisation of pilgrimages (emic term) to the former prison camp of Tambov, where the majority of the Alsatian/Mosellan POWs were gathered during the war. This last strategy actualises the issue of the transmission of the war experiences given that pilgrimages bring together three to four generations. Through fieldwork observations of the journeys I show how the pilgrims engage with a sense of the past. They remember and reassess the meaning of the past in terms of the social, cultural and political needs of the present. The importance of place and the aspect of self-in-place are thoughtfully analysed in order to highlight the process of passing on the memory of Tambov.I conclude by arguing that the agents of remembrance interviewed for the purpose of this thesis are engaged in turning the tangible and intangible legacies of World War II into heritage. This is done by releasing the legacy of forced enlistment and internment in Soviet prison camp from the private/familial sphere and inscribing it in the public sphere. Yet, the agency of the former POWs and their descendants shows how to let pass a past “that does not want to pass” in a contemporary European context.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Barbro Blehr

Florence FröhligMats Lindqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Encyclopedia of Race and Racism. Detroit ; New York ; San Francisco : Gale Group, 2013. 218-220.

Short encyclopedia article on the Assyrian genocide during world war I in Ottoman Turkey and massacres that continued into 1930s in Iraq.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Diyarbakir Tebligleri. Istanbul : Hrant Dink Vakfi Yayinlari, 2013. 246-261.

Deals with the growth of violence in the Late Ottoman Empire's province of Diyarbakir. It focuses on the deteriorating socio-economic situation of the Assyrian peoples and the pressure put on them by the government and local Kurdish strongmen.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Shatterzone of Empires. Bloomington, Indiana : Indiana University Press, 2013. 317-333.

The Assyrian peoples of Northern Mesopotamia and Eastern Anatolia were traditionally split into several rival religious sects - Nestorians, Jacobites, Chaldeans and various Catholic and Protestant groupings. Confronted by newly awakened Kurdish and Turkish nationalism, there were attempts to unify the various sects. But these efforts failed making the genocide during world war I much easier than if the groups made a common front.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Gewaltgemeinschaften. Göttingen : V&R Unipress, 2013. 251-274.

Deals with the spiralling growth of inter-ethnic violence between Kurds and Assyrians and Syriacs in Eastern Anatolia since the late nineteenth century. Shows how the increasing presence of the central government created an imbalance between ethnic and religious groups and produced a dynamic that created a culture of everyday violence.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Population, Space and Place 2013, : -.

The influence of perceived macro-level constraints on childbearing on women’s fertility decision-making on the micro level was analysed in Stakhanov, a city with a shrinking population in Eastern Ukraine. The perceived macro-level constraints employed in the study were related to childcare arrangements, value changes regarding family formation, and pollution of the environment and health concerns. To study the influence of those constraints, logistic regression analyses were conducted whereby first-birth and second-birth intentions were analysed separately. None of the constraints influenced childless women’s first-birth intentions. Instead, sociodemographic factors such as age and civil status appeared as significant predictors. That none of the constraints influenced childless women’s fertility intentions is interpreted to be an indicator of the strong norm of having at least one child in Ukraine.For women with one child, the fact that pollution of the environment and health concerns connected to childbirth were perceived as a constraint on childbearing at the national level was significantly associated with lower second-birth intentions. Women in Ukraine seem to perceive environmental pollution as a constraint on their fertility, possibly influenced by public discourse related to the health consequences of the Chernobyl nuclear disaster. Moreover, the inhabitants of Stakhanov itself have experienced environmental pollution at close range. Those factors together could explain why environmental pollution and poor health were seen as constraints on childbearing at the national level, and the negative influence these had on second-birth intentions.It is argued that environmental pollution should be considered a factor influencing fertility decision-making. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Katharina Wesolowski

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

This work analyzes the political instrumentalization of culture. Specifically, it studies how this is done through cultural policy within Western democracies. The analysis takes, as an example, official Nordic cultural cooperation in the post-war period. During this time, cultural exchange among Nordic countries became the subject of political attention establishing itself as part of the Nordic inter-governmental cooperation framework.This work focuses on three key moments in the history of official Nordic cultural cooperation: (i) the failure of the NORDEK plan (a plan which envisaged extensive economic cooperation between the Nordic countries) and the establishment of the Nordic Council of Ministers in 1971; (ii) the collapse of the Soviet system at the end of the 1980s - beginning of the 1990s; and (iii) the movement towards promoting the Nordic region on the global market in the first decade of the 2000s.The analysis traces the lack of convergence between the official arm’s length principle in cultural policy and how cultural cooperation actually worked. The results of the research both demonstrate the various ways culture was instrumentalized and also prove that the politically defined concept of culture can receive different interpretations in the official discourse depending on current political goals.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Nikolas Glover

Anna Kharkina

Irina SandomirskajaKekke Stadin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Ny Tid 2013, 35 : 10-12.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Journal of Medical Humanities 2013, 34 (3): 347-368.

The main aim of this paper is to reconstruct different aspects of the history of ideas of suicide, from antiquity to late modernity, and contemplate their dialectical tension. Reflexive suicide prevention, drawing on the ancient wisdom that the art of living is inseparable from the art of dying, takes advantage, it is argued, of the contradictory nature of suicide, and hence embraces, rather than trying to overcome, death, pain, grief, fear, hopelessness and milder depressions. This approach might facilitate the transformation of inner shame to inter-personal guilt, which is the precondition for coping with losses through grieving that is shared with others. The traditional projection of suicide on the ‘Other’, reinforced by modernity’s bio-political suppression of death, has inhibited development of good suicide prevention. Awareness of the ambiguity and ambivalence found in suicide may work as a resource when measures are taken to address as many causal mechanisms as possible, and bringing special emphasis to external factors.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian Petrov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Baltic Worlds 2013, VI (1): 53-54.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: All Well in the Welfare State?. Helsinki : Nordic Centre of Excellence NordWel, 2013. 206-231.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: All Well in the Welfare State?. Helsinki : Nordic Centre of Excellence NordWel, 2013. 82-102.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Alanko

Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: All Well in the Welfare State?. Helsinki : Nordic Centre of Excellence NordWel, 2013. 12-25.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Helsinki : Nordic Centre of Excellence NordWel, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Euro Crisis and the State of European Democracy. Florence : European University Institute, 2013. 162-180.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Polish Sociological Review 2013, 181 : 87-102.

The aim of this article is to suggest an explanatory set of factors to the popularity of gated housing in the Polish context. The explanation focuses on the divide between the public and the private sphere and encompasses economic, cultural and institutional explanations to the gating phenomenon. The empirical material consists of interviews, discourse analysis, a questionnaire, official reports and data, and legal regulation analysis. The Polish example display that both the remnants from the past and the contemporary ideals can be derived from the public-private divide. This divide has played a central role in the negotiations on urban space, the role of housing, and the identities and activities connected to housing and spatial issues since 1989. It is argued that the introduction of market economy followed by socioeconomic inequalities, has resulted in specific forms of creative strategies for individual actions among Poles and to the popularity of gated housing.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Nordisk Østforum 2013, 27 (1): 7-30.

The aim of this article is to examine the reasons behind the growing popularity ofgated communities in Poland by applying cultural, institutional and economic explanationsin the Polish context. The empirical material consists of interviews, newspaperarticles, legal acts concerning housing, official documents and a questionnaire. Thedivide between the public and private spheres is central to the explanatory model, andit is argued that it is this that has played a central role in the emergence and popularityof gated forms of housing in Poland. The introduction of a market economy and subsequentsocio-economic inequalities has resulted in specific forms of individual strategiesregarding housing preferences. It is suggested here that this specific form ofindividualism, connected with institutional shortcomings, cultural legacies and thepresent housing market, is reflected in the enclosed and private living spaces of today’s Poles.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Hungary and Romania Beyond National Narratives. Oxford : Peter Lang Publishing Group, 2013. 155-202.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Oxford : Peter Lang Publishing Group, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Constatin Iordachi

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Attaining Whiteness is the first book-length sociological study of how ideas about race resonate in post-Soviet Russia. The book charts how tropes of self, hybridity, and maturity constitute important symbolic vehicles for applying the idea of race to the drawing of differences. A new theoretical framework is developed that casts light on fields of study that have not yet received sufficient attention in Western European and American research concerning racial issues. This study of racialization takes a step towards providing a better understanding of how the discourses of race are extended and transformed through the production of social knowledge and social relations. This volume addresses the resilience of genetic criteria for defining cultures and behaviors in both the sciences and humanities in Russia, and also examines the ongoing and pervasive policy of racialized exclusion. The study argues that the concepts and practices of race, whiteness, and Russianness operate ambivalently insofar as they both hold the social fabric together, organizing the perception of the “Other”, but also undermine the unity of society. Racialization thus fosters, first, the sense that Russia belongs to the core of civilization as opposed to the Third World; second, the formulation of policies towards the internal peripheries that support social control informed by the notion of human material; and, finally, the promotion of exclusionary ethnic self-identifications that employ the discourse of hybridity.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Vessela Misheva

Mark BassinNikolay ZakharovPaavo Bergman

Sven Hort


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In the years after WWII the Baltic Sea Area developed into an area strongly divided between East and West. Because of the tensions between the blocs, the coastal areas where strongly militarized and prepared for war.The new political situation after 1989 propelled an international military disarmament and closing down of bases, training areas around Europe. Since the Baltic Sea Area was one of the heaviest militarized part of Europe the question of disarmament here is of particularly great economic, social and cultural importance.This study is about the post-military landscape in the Baltic Sea Area with examples from Dejevo on the Estonian island Saaremaa, Dranske on the (East)German island Rügen and Fårösund on the Swedish island Gotland.The aim of this thesis is to shed light on the process where the military landscape of the Cold War is transformed in order to be incorporated in the macro-regional endeavors for unity in the new Europe. I want to analyze the implications that planning visions have on the everyday life of people. A following aim is to shed light on the challenges that urban planning has to face in this transformation. Three research questions frame the study. The first question analyzes the process where the coastal areas of the Baltic Sea after the end of the Cold War are disarmed and transformed, from a landscape of production of military services and objects into a landscape of consumption for recreation and tourism. The second question takes its point of departure in the relation between planning visions and everyday life. The third question concerns the matter of the past and analyzes what aspects of the military landscape are emphasized respectively pushed aside in the transformation into post-military landscape.The study is based on interviews with inhabitants and local planners as well as macro-regional and local planning documents, articles and photographs.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Birgitta Svensson

Beate Feldmann Eellend

Sören Jansson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk tidskrift 2013, 1 : 14-22.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2013, 6 (1): 56-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia GradskovaIrina SandomirskajaNadezda Petrusenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

This work constitutes a macro-sociological study of suicide. The empirical focus is on suicide mortality in Russia, which is among the highest in the world and has, moreover, developed in a dramatic manner over the second half of the 20th century. Suicide mortality in contemporary Russia is here placed within the context of development over a longer time period through empirical studies on 1) the general and sex- and age-specific developments in suicide over the period 1870–2007, 2) underlying dynamics of Russian suicide mortality 1956–2005 pertaining to differences between age groups, time periods, and particular generations and 3) the continuity in the aggregate-level relationship between heavy alcohol consumption and suicide mortality from late Tsarist period to post-World War II Russia. In addition, a fourth study explores an alternative to Émile Durkheim’s dominating macro-sociological perspective on suicide by making use of Niklas Luhmann’s theory of social systems. With the help of Luhmann’s macro-sociological perspective it is possible to consider suicide and its causes also in terms of processes at the individual level (i.e. at the level of psychic systems) in a manner that contrasts with the ‘holistic’ perspective of Durkheim. The results of the empirical studies show that Russian suicide mortality, despite its exceptionally high level and dramatic changes in the contemporary period, shares many similarities with the patterns seen in Western countries when examined over a longer time period. Societal modernization in particular seems to have contributed to the increased rate of suicide in Russia in a manner similar to what happened earlier in Western Europe. In addition, the positive relationship between heavy alcohol consumption and suicide mortality proved to be remarkably stable across the past one and a half centuries. These results were interpreted using the Luhmannian perspective on suicide developed in this work. 

FörfattarePubliceringsårÄmne

Vessela Misheva

Ilkka Henrik MäkinenPaavo Bergman

Tanya Jukkala


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Balancing between Trade and Risk. London : Routledge, 2013. 15-32.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013.

Political parties are essential for parliamentary democracy, the form of government that prevails in most European states. But how have parties adapted to modern society – not least a new layer of political decision-making in the EU? Should we talk of a crisis of party democracy?This book reports the findings of a comparative survey of parties in four Nordic countries: Denmark, Finland and Sweden, all EU member states; and Norway, which remains outside the Union. Using original data, it explores how power is exercised within party organisations and their respective parliamentary groups.Within an analytical framework that envisages a party as a series of delegation relationships, the book illuminates how leaders are chosen, how election candidates are selected, how manifestos are written – and how a party's various elements are co-ordinated. For all the challenges posed by multi-level governance, parties retain much of their capacity for making democracy work.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Magnus Blomgren

Nicholas AylottTorbjörn Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

This thesis focuses on the Soviet painter Tatyana Nazarenko and her position as an influential artist in the Soviet Union of the 1970’s, a decade when Nazarenko depicted everyday life and events from Russian history. The main purpose of this thesis is to shed light upon the importance of especially these motifs in their historical, political and aesthetic context. In this way, the thesis is a study of the artist’s work in a contextual perspective. In order to understand the general conditions for Soviet Art in the 1970´s, and Tatyana Nazarenko´s picture world, the official State-regulated Art is given attention, as Socialist Realism came to be the normative frame of reference for artistic life and the individual artists. Artistic life in the Soviet Union was well regulated and official Art dominated from the early 1930´s until the collapse of the Soviet Union, while especially during the 1970´s, became subjected to so-called unofficial Art, also known as underground. The unofficial, as well as the official Art, became important for Tatyana Nazarenko, for, while not belonging to either side, she came to have a constant relationship with them. She belonged, however, to a small art circle, balancing between the official direction and criticism of the system, later known as permitted. This thesis clarifies the relationship between what is defined as official, permitted and unofficial Art. In exposing her aesthetic strategies, it is shown in what way she deviates from the official and how far the artist could extend the permitted limitations. On the question of her aesthetic strategies a further question arises of how an awareness of history is expressed in motif and form. Finally, the importance of women’s experience in her picture world is discussed. Picture material in this thesis is composed partly of some thirty works from Tatyana Nazarenko´s own production and partly of works with a contextualized and comparative function, encompassing some fifty works taken from Soviet Art History. A few examples from Western Art History constitute further comparative material. The motifs consist mainly of depictions of historical events and pictures of everyday life i.e. genre pictures.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Hedvig Brander Jonsson

Elisabeth Hemby


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Geografiska Annaler. Series B, Human Geography 2013, 95 (2): 189-204.

Cross-border residential mobility (CBRM) has so far largely been approached from a transnational perspective. However, recent developments in border studies and transnationalism give rise to certain doubts. While border studies have come to include mental borders next to physical borderlands, transnationalism today refers not just to cross-border movements but also to identities trans-cending the national. But border studies have shown that the increased crossing of borders is not necessarily coupled with their diminished significance. CBRM is a particularly interesting phenomenon as it entails the continuous crossing of a physical border, but the question is whether it also implies the erosion of mental borders and the emergence of transnational ties. While drawing on experiences from parallel cases, my study focuses on Poles from Szczecin moving just across the boundary to Vorpommern, Germany. Some are integrating there, but their large majority appears to carry on with everyday life in Poland as before moving. This settlement has triggered considerable resentment among local Germans, who as a reaction mark the borderland discursively and physically. As my survey shows, while both groups regularly cross the physical border, many even among the cross-border residents consider it as a necessary dividing line or prefer cooperation to be reserved to some activities. Hence, unlike longdistance migration leading either to diaspora identities or to gradual dissolution in the majority culture, CBRM appears as a specific form of international migration where the physical proximity allows such intensive links with the country of origin that transnational effects are mitigated.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Péter Balogh


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Geografi

Forskarutbildningsområde

-

Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sten Berglund

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Heritage Studies (IJHS) 2013, 19 (7): 692-708.

A huge and continuously growing pit is about to divide the Swedish mining town of Malmberget into two halves. What once was the town centre is now a 200 metres deep hole, and private homes and key buildings like the old school and the church have had to be demolished or moved. The pit is a human imposed ‘landscape scar’ epitomising the town’s lost golden age of mining, its present situation of decline and uncertain future prospects – despite a recent recovery in the mining industry. Although the pit is decisively present in the local community, it is not articulated as significant, especially not from a heritage perspective. Why is this so? In this article, we examine the pit as a potential cultural tool for heritage processes, and find that it is indeed used by individuals in this respect, but not in collective memorialisation. We conclude that landscape scars definitely can constitute critical cultural tools, although they may not always need to be labelled as belonging to an ‘authorized heritage discourse’. Instead, the potential of the landscape scar is to enhance the amount and recognition of shared memories in the local community.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Krister Olsson

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Socialgerontologi. Lund : Studentlitteratur, 2013. 93-118.

Handlar om hur synen på äldre människor varierar genom historien och mellan olika kulturer. Kapitlet är en del av en lärobok.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Painful Pasts and Useful Memories, Remembering and forgetting in Europe . Lund : Centre for European studies (CFE) at Lund university, 2012. 73-89.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yuliya Yurchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

An allegory of the omnipotent state, the Leviathan occurs in Lidia Ginzburg’s notes from 1943-44 and in the context of her reflections on the experiences of surviving in, and living on after, the unprecedented human catastrophe of the siege of Leningrad. Ginzburg describes her time as the “era of great experiences and tests” which started in 1914: the era of world wars with their “maximum non-freedom” and the “absolute non-freedoms” imposed by the all-powerful state, the Leviathan. The siege of Leningrad is not an exception from such a history, but a culmination of the “non-freedoms” of Soviet and, more broadly, European modernity of the twentieth century. All of these events/experiences produced a generation that “became history’s experimental material. And history burned it and disemboweled it and minced it into a bloody mess.” In the siege of Leningrad, various dimensions of “non-freedom”— total mobilization and total war, state terror, and mass death – culminate, converge, and confirm one another.  In the struggle for survival amidst destruction, repression, and starvation, Ginzburg tries to understand the Leviathan, the omnipotent state that sanctions and orchestrates the massive obliteration of life. The new Leviathan emerges as a complex aggregate of different power technologies involving various aspects of life and, hence, producing different overlapping regimes of “non-freedoms.”According to Ginzburg, the subject is involved in the workings of the Leviathan in many ways. Moreover, as exemplified by the experience of the civilian in the siege, the individual depends on the Leviathan for elementary survival. This political and biopolitical complexity makes Ginzburg’s critique more challenging than the trivial understanding of “non-freedom” as a mere deprivation of rights. Matters of life and death in the siege, as Ginzburg’s witness account shows, are deeply politicized, and the power to administer and distribute life and death constitute the foundation of the New Leviathan’s omnipotence. The New Leviathan’s three vectors of power – repression, discipline, and biopower — each in their own way contribute to the destruction of the human and usher a new, post-human historical subject summed up in the figure of distrofik (a patient of starvation disease in the terminal stage) overpowered by the total indifference between life and death, between living and surviving. I propose to look at the strategies and politics involved in such a subjectivity, with a special emphasis on the “choreography” of besiegement: its spatio-temporal structure, its corporeality, and strategies of surviving its post-human condition, as well as the dilemmas of living on “ever after”.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Lydia Ginzburg's Alternative Literary Identities. Oxford [u.a.] : Peter Lang Publishing Group, 2012. 193-234.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Geografiska Notiser 2012, LXX (3): 141-144.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 2 : 40-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Inga Aalia

Kjetil Duvold

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: European exclaves in the process of de-bordering and re-bordering. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2012. 11-19.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

IL Ponte 2012, LXVIII (5-6): 127-144.

The essay aims at understanding the nationalist characters present in the cultural discourse of Romanian national-communism by the multilayered analysis of i) communist regime cultural politics, which developed the discourse on the nation in a Marxist-Leninist framework; ii) the keywords around which Romanian public discourse was build since the beginning of modernity until the instauration of communist regime; iii) the marginality of Marxism-Leninism and othe workers' movement in Romania since the 19th century until the communist takeover.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Francesco Zavatti

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Cambridge Companion to Modern Russian Culture. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 65-93.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Soviet and Post-Soviet Identities. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 3-16.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Catriona Kelly

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Catriona Kelly

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Arkeologi, Södertörns högskola, 2012. (Södertörn arkeologiska rapporter och studier ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Marinarkeologisk tidskrift 2012, 4 : 17-20.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2012, 9 may : online-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Nordström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 5 (3-4): 37-44.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Thomas Borén

Jonas LindströmDominika Polanska

Péter Balogh

Thomas LundénZhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Groningen : Barkhuis, 2012. 61-74.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Aksenov and the Environs = Аксенов и окрестности. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. 105-121.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 5 (1): 18-24.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Neprikosnovennyj zapas 2012, 82 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Novoe literaturnoe obozrenie 2012, 117 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Power and Legitimacy. London : Routledge, 2012. 188-198.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Embracing Arms Cultural Representation of Slavic and Balkan Women in War. Budapest : Central European University Press, 2012. 131-151.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: And They Lived Happily Ever After. Budapest : Central European University Press, 2012. 145-164.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: And They Lived Happily Ever After. Budapest : Central European University Press, 2012. 25-46.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: And They Lived Happily Ever After. Budapest : Central European University Press, 2012. 1-22.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene CarlbäckIoulia GradskovaZhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamhällsvetenskaper
HistoriaSociologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

BBC historia i fokus 2012, 6 : 88-89.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historielärarnas Förenings Årsskrift 2012, : 7-21.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

NEO 2012, 1 : 6-7.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Kalla kriget. Stockholm : Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, 2012. 83-96.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenska Dagbladet 2012, 27 januari : 19-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2012, 4 januari : 7-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Malmö : Liber, 2012.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Lina Pilo

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Politics, Culture and Socialization 2012, 3 (1-2): 179-196.

Previous research has paid much attention to citizen dissatisfaction and the trends of growing political disaffection, cynicism, and scepticism – in short, the emergence of 'critical citizens'. Also, more recently, critical citizens have sometimes been viewed as an asset for democracy. However, despite both pessimistic and optimistic interpretations of public criticism, the issue of conceptualizing negative attitudes has received less attention. The present study was conducted to enrich understanding of this particular dimension of citizens' attitudes. To this end, the paper suggests an alternative theoretical framework for analysing various forms of negative political orientations. The framework has been tested empirically using three types of statistical procedures, which demonstrate its validity and usefulness.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ali Abdelzadeh

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Human Affairs 2012, 22 (3): 283-300.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Erik Amnå

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Respons 2012, 5 : 36-37.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Industrial heritage around the Baltic Sea. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2012. 171-185.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Europe's World 2012, Autumn (22): 132-133.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Stellinger

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: ECREA 2012 Conference Proceedings. : ECREA: European Communication Research and Education Association.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: . : .

One of the few well-known Russian women politicians Irina Khakamada wrote in her book “Sex in big politics”: “[As awoman] you are welcome to be sniper, tamer, war reporter. You are, however, not welcome to politics, because politics ispower”. The way women politicians are perceived in political circles, as well as in public in general, to a high degreedepends on politicians’ media representations. It makes intersection of gender, media, and politics, and its dimensionalcomplex of powers, an especially important arena to study. With few women in the political sphere and highly feminizedjournalistic profession, Russia constitutes an interesting case, especially taking into account the Soviet interpretation ofgender equality achievement and the Post-Soviet backlash. Journalists and editors of the Russian quality press will beinterviewed in an attempt to answer the question why, when and by what means women politicians are gender framed in themedia discourse.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Acting-Up. : .

In a time when neo-conservative tendencies in gender representations are acquiring more and more popularity in the media worldwide – and the domain of humour is certainly no exception (e.g. the US show The Talk) – are there parallel trends to be detected in countries where feminism never has received widespread recognition, as in the case of Russia? What can we learn about gender stereotypes from contemporary Russian infotainment TV shows? This paper will explore these questions by studying two popular shows, Projectorparishilton (“The Paris Hilton’ Projector”) and Devchata (“The Girls”). These weekly ironic-analytical programmes are broadcast prime time on the national channels Channel One and Rossiya-1 and somewhat resembling the format of programmes like Loose Women and The View. With its four male anchors, Projectorparishilton aimed to attract a younger and more progressive audience of both genders and from the beginning ignored any specific gender orientation. By contrast, Devchata – with its female anchors – was explicitly launched with a female audience as their target group, producing a type of humour recognized by essentialists as “female”.Applying a critical perspective, we study verbal and non-verbal constituents of the programmes (including music, gestures, etc.), the interior of the studio, the appearance, behaviour (and jokes!) of the anchors, in order to study how gender, age, culture and nationality are encoded/signified. Based on Laura Mulvey’s term “male gaze”, we introduce the notion of “male humour”, which is implicit not only in the way the anchors appear as subjects and objects of jokes; but also in the position taken by the viewer, regardless of gender. At heart, we question the gendered nature of humour in general and the creation of “women’s space” in the media, which in fact is a reinforcement of traditional gender (and other) stereotypes.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ekaterina KalininaLiudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Zhurnalistika v 2011 godu. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Mass Media after Post-Socialism. Moscow : Faculty of Journalism, MSU.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Gender and Media – 2011. Moscow : Moscow State University Press, 2012. 172-196.

This article is an attempt to theorize around such three extensive concepts as fashion, politics, and gender. Broadly covered in academic research, the theme of fashion and representation of female politicians, however, requires further analysis and new definitions. Coming from the media studies and having in mind the two common approaches to interconnections between media and politics, namely mediatized politics and politicized media, we transfer these approaches into the sphere of fashion and introduce the notions of politicized fashion and fashionized politics. By doing that, we, on the one hand, are suggesting to view fashion as a part of the political communication sphere[1], as one of the many existing mediums, involved into production and reproduction of the political ideas. On the other hand, fashion can be understood on a more significant level as production and marketing of new styles, which makes it a broad field, of which political and any other communication is just a part.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ekaterina KalininaLiudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Baltic Journal of Economics 2012, 12 (2): 89-108.

This paper investigates the dynamics of FDIs in the Baltic Sea Region (BSR) by applying the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood estimation method on a gravity model. In particular, we analyze the influence of macro and spatial factors on investment stock changes and discuss whether the origin of these investments and the 2004 EU enlargement have had any effects on BSR FDIs.Our results suggest that EU enlargement has been significant for FDI activity in the region, and that FDI is basically a regional issue as it tends to be bilateral within the region. However, the same results also suggest that geographic distance is not a significant factor. We conclude that while being traditional in nature, the BSR FDI pattern is undergoing changes towards a lesser degree of geographic bias.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mikael LönnborgMikael Olsson

Richard Nakamura


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 5 (3-4): 79-80.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Respons : recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap 2012, 1 (2): 44-46.

Recension av tre böcker om armeniska folkmordet utkommna under 2011 och 2012

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Limes: Borderland studies 2012, 5 (2): 128-144.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Eurasian geography and economics 2012, 53 (5): 553-556.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 5 (3-4): 83-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Margareta Tillberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 3-4 (4): 80-82.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Francesco Zavatti

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: East European Diasporas, Migration and Cosmopolitanism. London and New York : Routledge, 2012. 13-24.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Looking at the Onlookers and Bystanders. Stockholm : Living History Forum, 2012. 143-165.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Apostolis Papakostas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

RIG 2012, 95 (3): 129-154.

"From Blood-Stained Colonial Sugar to Life-Essential Blood Sugar: Swedish-European Themes in the Global Cultural History of Sugar"Drawing on material cultural studies and classical intellectual history, a cultural history of sugar in Sweden and Europe is reconstructed. The aim is to identify the modern conceptualisations of sugar and historically analyse their dialectical sympathies and antipathies. What are the historical reasons for eating—or not eating—sugar, and how are these actualised today? Sugar’s history is followed from antiquity, the middle ages and the Enlightenment up till the present. Sugar was spread in wider European circles only from the 1600s onwards, which triggered various conflicts that in many respects are still current. Was sugar a medicine or a poison, essential or fatal? Sugar played a powerful role in the creation of European wealth and has become intrinsically connected to Western modernity. With a contrastive departure in Mintz (1986) it is shown how the conceptualisations of sugar have changed from signifying an exclusive medicine, spice and sweetener to an omnipresent food (more recently, it might also be referred to as a drug). Cookbooks indicate that sugar in Sweden was transformed into a mass-consumed food during the 1830s. One hundred years later sugar was among Swedish bureaucrats elevated into the utmost important foodstuff of the future, to which the country had committed itself. Increasing the prevalence and consumption of cheap, energy-rich and chemically pure sugar was considered modern, rational and ethical. By eating sugar a Swede could literally eat happiness, freedom and modernity. Even critics of sugar consumption have since the 18th century associated modernity with sugar. Sugar crystals embodied civilization’s inequality and degeneration. When scientists in the 1840s enthusiastically discovered that sugar in humans was transformed into ‘blood sugar’, a poetical motive from 1700s slavery criticism was ironically recycled, in which ‘sugar’ had been attributed with ‘blood’ in order to discourage people’s consumption. The medical identification of sugar (sucrose) and blood sugar (glucose) meant that sucrose increasingly was regarded as essential, which gradually helped to consolidate the prevailing idea of ​​carbohydrates as the primary energy source. Although preference for sweetness is genetic, cultural circumstances determine the forms and scope of sugar consumption. If sugar previously was a status marker of the aristocracy, it has accompanied by new medical discoveries increasingly become emblematic for the junk food of the underprivileged. Sugar’s white colour, purity, status of ‘blood sugar’, ethereal lightness and historic significance for national growth and autarky, are, however, examples of cultural factors which still legitimise sugar’s omnipresence in society. In today’s polarised debate about possible threshold values or penalty taxes, many opinions ventilated even in commercial, medical and public health discourses implicitly relate to older religious and cultural ideas and practices.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian Petrov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych. Torun : Wydawnictwu Adam Marszalek, 2012. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Time and Space in Words and Music. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2012. 73-85.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

tripleC (cognition, communication, co-operation) 2012, 10 (2): 752-764.

This article was written in order to contribute to a discussion about a critical definition of alternative media. Askingwhat role alternative media could play in challenging neoliberal discourse in an age where capitalism have become immune to criticism, it elaborates on the concept of “the alternative” and the media through three sections. The first section discusses neoliberalism and the connection between neoliberal doctrine and mainstream media. This connection is described as promoting “public amnesia”, financialization and economization of news journalism. The second section discusses alternative media from the perspective of new social movements and symbolic resistance, claiming that the symbolic resistance framework undermines the critical potential of alternative media, it also comments on some recent critical literature on neoliberalism and capitalism. The third section takes examples from artistic explorations of capitalism and television to propose how a distinction between social and formalist aspects of “the alternative” could inform a critical notion of alternative media.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Linus Andersson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Huddinge : Södertörns högskola, 2012.

Поэт, критик и переводчик Иван Александрович Аксенов был замечательным представителем русского авангарда, но его жизнь и творчество долгое время оставались в тени. В этой книге исследователи из девяти стран освещают выдающийся вклад писателя в русскую культуру. 

FörfattarePubliceringsårÄmne
Aleksei SemenenkoLars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Arkeologi, Södertörns högskola, 2012. (Södertörn arkeologiska rapporter och studier ; )

Under 2011 initierade institutet MARIS ett projekt inom vilket Skånes och Blekinges submarina stenålder avses undersökas.Syftet med denna förstudie är att finna en lämplig metod för en första avgränsning av sökrummet och sedan peka ut lokaler/delområdenmed stor potential för förekomst av välbevarade tidigmesolitiska boplatser eller andra aktivitetsytor (t ex fiskefällor,jaktstationer) inom två utvalda områden i Blekinge vid Stärnö och Biskopsmåla skärgårdar. Områdena har valts av Länsstyrelsen i Blekinge efter samråd med naturvårdsintressen. Denna förstudie bidrara lltså till att kunna avgränsa sökytan inom redan utpekade områden.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. It conducts a text-production study of three examplesof alternative television from the period 2004-2008: ContemporaryArt Center TV (CAC TV): A show produced by the CAC in Vilnius, Lithuaniaand aired on a commercial TV-channel; Good TV who aired video art ona local public access channel in Stockholm, Sweden; and Candyland TV, apirate transmission from an art gallery in central Stockholm.Empirically it builds on TV-texts, web sites and documents, as well asinterviews with participants. Through a study of form and stylistics, relationto conventional genres and modes of narration, it engages in a discussionabout the features of a critical, alternative media text.The study shows how these televisions work in a tradition of alternativetelevision and connects them to tactics and aesthetical forms as found inhistorical examples, but also how this type of formalist media critiquemight inform an understanding of alternative media. From the analysis ofrelations between social and formalist aspects of alternative television, adistinction between alternative as ”alternative worldview” and as ”alternativeexpressions” is suggested, a distinction that contributes to the developmentof theory in the study of alternative media.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Stig Arne Nohrstedt

Göran BolinLinus Andersson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Social Relations in Ottoman Diyarbekir, 1870-1915. Leiden : Brill Academic Publishers, 2012. 241-266.

Relations between Christians and Kurds worsened in Late Ottoman times. This article traces the dynamic in which neighborliness and coexistence ultimately led to genocide.

FörfattarePubliceringsårÄmne
David Gaunt

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2012, 5 (2): 11-31.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kaisa Kaakinen

Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Jahrbuch / Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 2012, 2011 : 82-86.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Tid för Europa. Göteborg : Daidalos, 2012. 45-59.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

New York : Routledge, 2012.

Whether in science or in international politics, neutrality has sometimes been promoted, not only as a viable political alternative but as a lofty ideal – in politics by nations proclaiming their peacefulness, in science as an underpinning of epistemology, in journalism and other intellectual pursuits as a foundation of a professional ethos. Time and again scientists and other intellectuals have claimed their endeavors to be neutral, elevated above the world of partisan conflict and power politics. This volume studies the resonances between neutrality in science and culture and neutrality in politics. By analyzing the activities of scientists, intellectuals, and politicians (sometimes overlapping categories) of mostly neutral nations in the First World War and after, it traces how an ideology of neutralism was developed that soon was embraced by international organizations.This book explores how the notion of neutrality has been used and how a neutralist discourse developed in history. None of the contributions take claims of neutrality at face value – some even show how they were made to advance partisan interests. The concept was typically clustered with notions, such as peace, internationalism, objectivity, rationality, and civilization. But its meaning was changeable – varying with professional, ideological, or national context. As such, Neutrality in Twentieth-Century Europe presents a different perspective on the century than the story of the great belligerent powers, and one in which science, culture, and politics are inextricably mixed.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Geert Somsen

Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Subaltern 2012, 1 : 29-36.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

There is a tendency in archaeology dealing with watercraft landing sites in a wider context to assume a direct relationship between sites in coastal and shore-bound areas and the practise of landing, without any deeper practical or theoretical exploration of the reality of any such relationship. This problem has its origins in the poor archaeological and conceptual definitions of watercraft landing sites obstructing any real understanding of the role of these sites in the maritime cultural landscape. Landing sites are taken for granted and they are undervalued as an archaeological source of explanation; notwithstanding, the concept of the landing site is readily used in archaeology in order to underpin archaeological interpretations on the maritime activities of past societies.In order to break away from the simplified understandings of past water-bound strategies based on the undefined concept of the landing site, this dissertation suggests a definition of watercraft landing sites in a wider social sense as water-bound contact zones; places of social interaction that can be archaeologically identified and investigated. This perspective integrates the understanding of the intentional character of human activity related to watercraft landing with the remaining archaeological traces. Archaeological definitions of landing sites that can be tested against the archaeological data are provided, and thereby, the dissertation contributes with the possibility to archaeologically evaluate and approach the social function of watercraft landing sites. This dissertation demonstrates that there can be an archaeology of landing sites.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Frands Herschend

Kristin Ilves


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

How do young people in Estonia experience the political, politics and citizenship? How are these civic experiences connected to young peoples’ experiences with the media? Anne Kaun’s thesis Civic Experiences and Public Connection presents a theoretical and empirical investigation of how civic experiences, particularly public connection, emerge in the context of contemporary Estonia. Employing open-ended online diaries and in-depth interviews, she aims to develop an in-depth understanding of how young people experience democracy today, and how they express themselves as citizens; expression not only through the physical performance of citizenship, but also through orientation, interest in, and reflection about issues that are of common concern or should be seen as such. The empirical investigation of public connection as critical media connection, playful public connection and historical public connection, is based on narrative analysis and embedded in a theoretical exploration of key concepts in the context of civic culture studies, namely the political, politics and citizenship.Combining Chantal Mouffe’s conflict theory with Paul Ricoeur’s narrative identity, Kaun aims to shed light on contemporary democracy from the citizens’ perspective. The author proposes a holistic approach to both civic experiences and the role that media might play in relation to them. Following a non-media- centric approach, she shows that media, despite their ubiquity, are an important but not exclusive source of the civic experiences of young adults in Estonia.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Staffan Ericsson

Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Zoroastrianism is ascribed to the teachings of the legendary prophet Zarathustra and originated in ancient times. It was developed within the area populated by the Iranian peoples, and following the Arab conquest, it formed into a diaspora. In modern Russia it has evolved since the endof the Soviet era. It has become an attractive object of cultural productiondue to its association with Oriental philosophies and religions and its rearticulation since the modern era in Europe.The lasting appeal of Zoroastrianism evidenced by centuries of book publishingin Russia was enlivened in the 1990s. A new, religious, and even occult dimension was introduced with the appearance of neo-Zoroastrian groups with their own publications and online websites (dedicated to Zoroastrianism). This study focuses on the intersectional relationships and topical analysis of different Zoroastrian themes in modern Russia.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Tessmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Budapest : Central European University Press, 2012.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene CarlbäckIoulia GradskovaZhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamhällsvetenskaper
HistoriaSociologi

Forskarutbildningsområde

-

This dissertation examines the implementation of the SS’s Greater Germanic idea in the Danish border region of South Jutland. Its focus is on how Danish and ethnic German (volksdeutsche) national socialists, organised in their respective Nazi parties, dealt with the SS’s crusade on behalf of a supranational racial vision. The study traces why the two groups reacted so negatively to the SS’s ideology - despite the SS’s power, despite the Greater Germanic promise of high racial prestige, and despite shared service in “Germanic” units of the Waffen-SS.The SS’s attempts to use a race-based ideology to overcome the disputes that divided South Jutland’s two Nazi parties ran aground on fundamentally nationalist identities. For most members of the German minority, the Greater Germanic ideology was a threat. The German minority hoped for border revision; to acknowledge Danes as racial equals would endanger their political goals. Nor were Danish Nazis more enthusiastic. To be sure, the SS’s vision did provide an ideological weapon in the fight against demands for border vision. But the potential imperialism of the Greater Germanic idea worried those who prized continued Danish sovereignty. After all, the first hope of the Danish Nazis was to rule an independent national-socialist Danish state.The study makes it clear, however, that the fate of the Greater Germanic idea cannot be understood simply in terms of Realpolitik. Rather, the conflicts between the SS and its collaboration partners must also be understood as a clash between racial and völkisch concepts of community. The SS's vision of a Greater Germanic Reich based on ideologies of race clashed with the German-minority and Danish national-socialist commitment to Volk-based nationalism. Despite their strong commitment to Nazi ideologies, both collaboration partners found the SS’s racial community “unimaginable”.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anu-Mai Kõll

Steffen Werther

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2012, 4 (1): 46-46.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Nautical Archaeology 2012, 41 (1): 94-105.

In the context of the development of different kinds of watercrafts during prehistory an interdependent line of development for landing sites and harbours is often suggested and used to argue that it is almost impossible to archaeologically locate small and early landing sites. Although the constructional properties of prehistoric watercrafts suggest that landing structures were not compellingly necessary, there is nevertheless archaeological evidence of landing facilities already from Stone Age as well as landing facilities for smaller boats to consider. This article will discuss to what extent ship archaeological evidence could be seen in a corresponding development to landing sites in its respective periods.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kristin Ilves


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

International journal of cultural studies 2012, 15 (2): 181-196.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Bengtsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Party Politics 2012, 18 (2): 193-214.

Scholars of women’s parliamentary presence have suggested that the proportion of women parliamentarians rests on the interaction between intra-party and party external conditions, and that these can be discussed in terms of necessity and sufficiency. Still, the field lacks systematic cross-case assessments of such relationships. This research takes an explorative approach to necessity, sufficiency and interaction in the field of gender and party. Using fuzzy-set qualitative comparative analysis to study 57 individual West European parties, it demonstrates that party behaviour is a function of intra-party and party-external conditions. Furthermore, it shows that when the external factors are not present, parties are themselves able to achieve gender-balanced parliamentary delegations. The article reveals that there are several paths to gender balance, and that the absence of conditions sufficient for balance does not explain why parties do not become gender balanced

FörfattarePubliceringsårÄmne

Emelie Lilliefeldt


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Severnaya Evropa. Moskva : Nauka, 2011. 183-195.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2011, 55 : 91-105.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2011. 9-19.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

Annale dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena 2011, I (1): 44-51.

The Modena History Institute, in the timespam 1969-1989, recevied regularly monographs and reviews published by the ISISP, the History Institute of the Central Committee of the Communist Party of Romania. The essay aims at explaining Romanian national-communist cultural politics by the analysis of historical discourse contained in the Romanian monographs and reviews stored by the "Romanian fund" at the Modena History Institute.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Francesco Zavatti

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Nordisk Østforum 2011, 25 (2): 182-184.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Gender and Media – 2010. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University, 2011. 105-133.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ekaterina KalininaLiudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: World of Media 2011. Moscow : Faculty of Journalism, Moscow State University, 2011. 114-127.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Folia Scandinavica Posnaniensia 2011, 12 : 143-153.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Folia Scandinavica Posnaniensia 2011, 12 : 115-127.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

European Policy Analysis 2011, 13 : -12.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

European Journal of Risk Regulation 2011, 2 : 241-244.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karolina Zurek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Nordic Civil Society at a Cross-Roads. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2011. 151-176.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Puzzles of government formation. London : Routledge, 2011. 129-146.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ann-Cathrine Jungar

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH) 2011, 2 : 1-31.

Repeatedly, archaeological research on landing sites draws upon the equivalence between a naturally suitable coast and a landing site/harbour. This kind of research emanates from an archaeologically and socially ill-defined landing site concept and has created a basis for arbitrary discussions on the nature of maritime activities of past societies. There is no comprehensive and integrated understanding of the existing variability, character and patterns of landing site behaviour and relations. This article addresses the question of what characterises landing sites for watercrafts in an archaeological and social perspective. If such characteristics can be defined, what are the possibilities of seeing any of these traits in an archaeological material? Defining a landing site as a contact zone where movements and meetings on land and by watercraft take place and are facilitated by the locality as such, a generally applicable model for the archaeological study of landing sites is suggested and checked against three different archaeological case studies from the Baltic Sea region.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kristin Ilves


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2011, 3 : 12-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2011, 1 : 6-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

Russian Studies 2011, 6 : 46-70.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian Petrov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011. 33-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Péter Balogh

Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Humanities and Social Science 2011, 1 (4): 135-146.

Many contemporary researchers of female violence claim that gender stereotypes dominate works about militant women. The purpose of this paper is to analyze the historical works about the Russian female terrorists in order to find out whether those stereotypes influence its contents and the scholars’ conclusions. Typology of the gender stereotypes that exist in the works about women terrorists is constructed in the article and used for the analysis of the historical literature. The article is concluded with the discussion about what is to be done in order to avoid the gender stereotypes and write a new balanced research on the topic.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Nadezda Petrusenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Asian Social Science 2011, 7 (8): 35-48.

Comparative analysis is a mode of research, that due to its outstanding merits is widely used within many fields of scientific inquiry. Focusing on its application in historical research, this article aims to contribute to a more systematic discussion of some of the methodological strategies associated with this mode of analysis. For this purpose, this article presents first a few typologies regarding the functions and leverages of comparative analysis. In the next step different styles in which comparative method is applied are exemplified, with especial attention paid to the comparative studies of large-scale, macro-level societal changes. This article ends then with a critical discussion of the potentials and limitations of comparison as a methodological strategy of generating historical generalisations.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Reza Azarian

Nadezda Petrusenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. ( ; )

This report has been produced within the interdisciplinary RISKGOV project with the overall aim of comparing risk assessment – risk management interactions connected with five severe Baltic Sea environmental risks (eutrophication, overfishing, invasive species, chemical pollution and oil discharges linked to marine transports).Specifically, we compare three major aspects connected with assessment  – management interactions and, based on this analysis, suggest possible routes for improving interaction between science-based advice and environmental (risk) management:Organisational structure of the risk assessment activities and the generation, selection and implementation of management options.The management of scientific uncertainties and disagreements.Implementation of the ecosystem approach to management (EAM) and modes of ‘good governance’.In order to understand these aspects we started by describing and analysing the characteristics of the five risk cases. This revealed substantial differences in terms of sources, effects and complexities (in terms of scientific uncertainty and socio-political ambiguity). For example, chemical risks are associated with great uncertainty and oil spill with much lower; fisheries relate to very high socio-political ambiguity, whereas invasive species show the opposite nature and oil spill fit with more traditional risk parameters. Our analysis also revealed a great variation in the societal risk responses, which far from always seems rational in relation to the risk characteristics.When it comes to the organisational structures, we can conclude that different forms of institutions and institutional arrangements and relations have evolved over time in the various cases, for instance relatively well-formalised in the overfishing case, and rather informal for combating eutrophication. Similarly, we see different forms of expert dependencies. In the overfishing case there are institutionalised formal links between e.g. ICES and the EU Commission and the historic path-dependency is quite strong, thereby causing institutional inertia, even though the development of Regional Advisory Councils (RACs) such as the Baltic RAC are gradually changing the picture. In relation to many other environmental risk cases (e.g. eutrophication and chemicals) HELCOM provides a regional basis for assessment and management (although implementation of management recommendations have often proved complex). Still, assessment-management interactions seem more developed and better organised in the overfishing case, even though it is obvious that the last link, the political decision-making on quotas, has deviated substantially from the science-based advice, thereby opening for continued overfishing. Similarly, well-developed institutions seem to allow for improved deliberative processes for fisheries, including improved analysis of socio-economic dimensions, which we cannot find to the same extent for e.g. chemicals, eutrophication and invasive species.The assessment and management responses we see to the studied risks do not seem to be based on any thorough analysis of the specific risk characteristics, or on the suitability of different overall strategies (e.g. traditional science-based assessment, precautionary, deliberative). Instead, all studied assessment-management interactions can be classified as being built primarily on traditional science-based assessment of risks. Of course, we see elements of for example precaution in e.g. the chemicals case, and deliberation in the fish case, and the inclusion of the EAM as a starting point for assessment exercises and management decisions is becoming more common, but overall this happens only partially and infrequently.Thus, to summarise, we conclude that there are substantial differences among environmental risks in relation to, for example, complexity, uncertainty and ambiguity, and we argue that it is important to maintain a balance between ideals of holistic approaches such as EAM and context dependent requirements of various management objectives, environmental risks and sectors. For example, high levels of uncertainty (e.g. chemical pollution) and ambiguity (e.g. overfishing) can be assumed to require assessment-management approaches focussed on precaution and participatory deliberation, respectively.Furthermore, our analysis identifies six key issues and challenges that, if adequately addressed, may improve assessment-management interactions and facilitate the implementation of the ecosystem approach to management.1. We see a need to further develop the regional and ecosystem basis of assessment-management interactions in terms of addressing prioritised knowledge gaps, as well as developing regional knowledge management and monitoring to strengthen regionally-based scientific advice.2. Integration of various forms of scientific knowledge is currently rather undeveloped in assessment and scientific advice, which reduces possibilities of addressing also the social dimension of sustainable development as well as possibilities of identifying and reducing ‘blind spots’.3. Stakeholder participation requires more consideration since incorporation of practitioner and local knowledge in risk assessments as well as stakeholder deliberation in risk management often are vital for the successful implementation of the ecosystem approach to management.4. We identify substantial room for improvements linked to coping with scientific uncertainty and disagreement in both risk assessment and risk management. We conclude that there in fact are examples of science-based precautionary approaches and methods, but that a comprehensive and coherent strategy for addressing uncertainty is often lacking.5. Interdependencies among environmental risk issues need to be more specifically addressed than today. Climate change will, for example, influence both the outcome of risk assessments as well as the possibilities for successful management in all the studied environmental risk cases.6. Despite a commonly expressed idea of a clear separation between assessment and management, the studied science-policy interactions are in general rather diffuse and politicised. This lack of transparency about how these interactions evolve and are constructed may mislead political decision makers and the public and thus potentially hamper management progress.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Cecilia Lundberg

Katarzyna Smolarz

Mikael Karlsson

Oksana Udovyk

Sebastian Linke

Michael Gilek


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Dagens Nyheter 2011, 05.10 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Teresa Kulawik

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2011, 4 (4): 4-12.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Teresa Kulawik

Renata Ingbrant


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
GenusvetenskapLitteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Ambio 2011, 40 (2): 221-230.

Between 1985 and 1995, fertility in Eastern Europe declined from 2.2 children per woman to merely 1.5 on region-average. Previous research has emphasized mainly the economic turmoil during transition or the influx of new ideas regarding fertility and family relations. This article suggests that applying a risk management perspective on fertility patterns may put additional light on the reasons behind the fertility decline in post-communist Europe. The complexity of modern social systems has made people increasingly dependent on the state for risk evaluation and risk management. The article formulates the hypothesis that transition itself disrupted the mental models that helped people to navigate among the risks associated to having and raising children. Left to their own devices, women in Eastern Europe became more inclined to postpone childbirth or discard this option altogether.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny Rodin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSCOHOSTSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Annals of the Association of American Geographers 2011, 101 (4): 783-794.

The relationship between energy systems, on the one hand, and narratives and practices of identity building at different scales, on the other, has received little attention in the mainstream human geography and social science literature. There is still a paucity of integrated theoretical insights into the manner in which energy formations are implicated in the rise of particular cultural self-determinations, even though various strands of work on energy and identity are frequently present throughout the wideand rather disparatecorpus of social science energy research. Therefore, this article explores the manner in which the exploitation and management of energy resources is woven into discourses and debates about national identity, international relations, a nation's path of future development, and its significance on the global arena using the case of Russia. We investigate some of the policies, narratives, and discourses that accompany the attempt to represent this country as a global oenergy superpowero in relation to the resurrection of its domestic economy and material prosperity, on the one hand, and the restoration of its global status as a derzhava (or oGreat Powero), on the other. Using ideas initially developed within the field of critical discourse analysis, we pay special attention to the national identity-building role played by geographical imaginations about the country's past and present energy exports to neighboring states. We argue that they have created a hydrocarbon landscape in which the discursive and material have become mutually entangled to create an infrastructurally grounded vision of national identity.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Stefan Bouzarovski

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Tvära möten. Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 77-95.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Rethinking Time. Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 247-255.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

There were many ways of bordering manliness during the historical period covered by my research. Borders have been metaphorically understood as those invisible, often non-enunciated limits that have safeguarded manliness. There were borders separating masculinity from femininity and from childishnes, but there is also a more distant border, separating masculinity from the bestial. The term un-manliness is a useful concept for this analysis, for it can be used to illuminate the different ways in which masculinity has been interrogated. The concept can also be used in comparative analyses of how tolerance towards men deviating from ideas of ideal masculinity has differed according to situation and culture. It has been my ambition to elucidate the particular attitudes, values, customs, knowledge and requirements that influenced the view of masculinity at both individual and the group level. The clearest-cut aspects of manliness and un-manliness expressed in court proceedings were those having to do with sexuality, relations within the household, and the subordinate and dominant masculinities displayed by different court-room actors. The latter, in turn, reflected contemporary social structures, including the social gap that divided the Livonian peasantry’s serfs or former serfs from the ruling Baltic-German elite. Records from the court proceedings have shown the subordinate masculinity of the defendants, subordinate not only to that of the officers of the court but to that of the witnesses. This subordination was an inevitable consequence of the nature of the accusations, regardless of whether they were deemed well-founded or false.  The defendants were placed in a situation where they were forced constantly to be on the alert, ready to defend themselves and show their best sides. As a result, they would often give extremely clear expression to their views of proper masculinity. Such actors stressed, consciously or unconsciously, certain manly traits and behaviour patterns that characterised themselves and others. Their arguments provide insights into what they thought of each other and how they conceived a man should generally be, behave and act in different situations. By the same token, they clearly showed what kinds of behaviours were considered undesirable or outright unmanly. The positioning of the borders of manliness was linked both to time and to space. Deviations have helped different societies set the borders for what they considered acceptable behaviour. There was a clear cultural and geographical border between Sweden as such, and the Swedish province Livonia. This emerges clearly when one compares Livonian results with earlier studies on bestiality in Sweden. This shows that the view of manliness and the tolerance towards certain kinds of behaviour changed as one moved East.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kekke Stadin

Susanna Sjödin Lindenskoug


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

The Republic of Moldova was one of fifteen states to emerge from the dissolution of the Soviet Union. With weak historical legacy of statehood, deteriorating economy and serious national divisions, the young state lacked many of the prerequisites deemed necessary for successful democratization. From the very beginning of independence, Moldova became the battleground of Romanianists, propagating for the Romanian character of Moldova’s majority population, and Moldovanists, who viewed the people as a separate nation. In the literature on democracy and democratization, a divided nation is singled out as a serious threat to statehood and democratization efforts alike. Without a nation in place it is generally understood that democracy cannot take root.Nevertheless, Moldova in a few years time managed to make considerable progress on its path towards democracy. A main theme of the dissertation is thus the issue of national division and how it has affected political developments in general and democracy in specific. This picture is then further expanded by including close analysis of political support.The dissertation contributes to discussions about how nation and democracy goes together in transitional states with no legacy of either of them. The analysis shows that national division in Moldova works on different levels. While political actors often seek support from the electorate according to their positions on the nation, national identity by itself does not suffice to explain differences in political support. Instead other aspects, such as generational values, degree of urbanity and level of education, play a much larger role. Democracy, as a platform where different political ideas and ambitions may form, can both complicate transitions since it provides opportunities for conflicts, but democracy also holds the prospects to find ways to resolve disagreements. In the long run, this carries the seed of consolidation of both democracy and nation alike.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Elfar Loftsson

Andreas Johansson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Under sent 1900-tal har andelen kvinnor och män i nationella demokratiska parlament i Europa blivit alltmer jämstora. Politiska partier formar politisk representation genom att välja egna kandidater till val. Forskare har visat att partiers beteende på den punkten inte sker i isolering, men det finns ändå en brist på systematiskt jämförande studier om vilka kombinationer av villkor som leder till jämn könsrepresentation i nationella parlament. Dessutom vilar tidigare studier ofta på kunskap om situationen i Västeuropa.Den här doktorsavhandlingen undersöker hur villkor i och utanför politiska partier kombineras för att uppnå jämställd parlamentarisk representation. Den utforskar i vilken grad de västeuropeiska erfarenheterna är användbara i Öst- och Centraleuropa, och studerar villkoren som upprätthåller manlig dominans i parlamentariska partier. Den presenterar tre empiriska studier. Den första är en kvalitativt jämförande studie (fsQCA) av 57 Västeuropeiska partier under sent 1980-tal, en period då andelen kvinnor i nationella parlament ökade. Den andra studien tillämpar kunskapen från den första studien på fall i Öst- och Centraleuropa. Studien bygger på ett unikt dataset med sex partier från fyra EU-stater, i en strukturerad fokuserad jämförelse. Slutligen presenteras en fallstudie av ett ovanligt jämställt parti i Lettland.Analyserna visar att lika andelar kvinnor och män i nationella parlament åstadkoms när villkor i och utanför partier kombineras, och att inget villkor är nödvändigt eller ensamt tillräckligt. Frånvaro av jämn representation upprätthålls av andra kombinationer än de som leder till jämn representation. Operationaliseringarna som utvecklades för Västeuropa är applicerbara i Öst- och Centraleuropa. De senare fallen visar också att organisatorisk instabilitet inte behöver hindra en jämställd parlamentarisk närvaro.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Nicholas Aylott

Emelie Lilliefeldt


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Skolverket, 2011.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: 20 Years Since the Fall of the Berlin Wall. Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2011. 97-120.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Linde

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Political State of the Region Report. Köpenhamn : Baltic Development Forum, 2011. 51-55.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Väljarbeteende i Europaval. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011. 125-136.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Linde

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Politics, Culture and Socialization 2011, 2 (2): 171-192.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Pär Zetterberg

Joakim Ekman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Arkeologi, Södertörns högskola, 2011. (Södertörn arkeologiska rapporter och studier ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne

Maria Landin

Johan RönnbyOscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

Fronesis 2011, 36/37 : 127-152.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Leif Dalhberg

Florence Fröhlig

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Rig: Föreningens för svensk kulturhistoria tidskrift 2011, 3 : 175-177.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Fabrik og Bolig: det industrielle miljø i Danmark 2011, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Current Issues in European Cultural Studies, June 15–17, Norrköping, Sweden 2011. Linköping : Linköping University Electronic Press.

The paper focuses on the nationalisation of history and changes in memory politics of Ukraine after the dissolution of the Soviet Union. The questions of history re-writing and re-evaluating is endemic to transitional societies. The very possibility to approach certain events is a direct consequence of freedom of speech that followed the disintegration of the socialist bloc. As a case study the paper scrutinizes new conceptualisations and interpretations of history of the WWII with a special focus on Ukrainian nationalist movements that acted in Western Ukraine in 1929-1956: the Organization of Ukrainian Nationalists and Ukrainian Insurgent Army. There have been constant attempts to place the heroic narrative about these movements into the core of a national history, yet this narrative failed to cross the invisible walls within Ukraine and the narrative purposed for the whole nation remains regional in its significance. The paper is to fill the gap in an existing debate and to show how complex the memory work is in the modern world. A lot of interferences on international, regional, and local levels make the representational take-over of a state-sanctioned view on history more difficult and complex. While the facts about the above-mentioned movements and their leaders were silenced and misrepresented under the Soviet rule, there are traces of new mythologization of these movements nowadays. This study analyzes politics of history in the post-soviet Ukraine as it is realized through erection of new monuments.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Yuliya Yurchuk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Bergens Tidende 2011, 7 oktober : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Öyvind Hvenekilde Seim

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Nordisk Østforum 2011, 25 (3): 303-306.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Öyvind Hvenekilde Seim

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2011, IV (2): 26-27.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann Eellend


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Kriget som aldrig kom. Karlskrona : Marinmuseum, 2011. 156-173.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann Eellend


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Svenska Dagbladet 2011, 25.05 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Journal of archaeological method and theory 2011, 18 (2): 147-165.

Coastal shorelines worldwide are generally unstable and changing. The study of the precise relation between any archaeological site and the shoreline at the time when the site was used is therefore complicated, but still often not met with appropriate methodological approaches. In this article, we test models based on phosphate analysis and discuss how they can be used to detect ancient shorelines. We propose that a model of increased and oscillating phosphate values at the former water level is considered reliable and useful in areas with advancing shoreline.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kim Darmark

Kristin Ilves


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In the German Democratic Republic (GDR) the overthrow of the socialist regime did not only bring about both an economic and political shift, it resulted also in the inclusion of the GDR into the Federal Republic of Germany. The fall of the Wall brought with it transformations in everyday life as well as changes in social identities.This study examines how people who grew up in the GDR define the East and the West in unified Germany, as well as identifying which concepts play a role in the self-interpretations given by former GDR citizens. Through applying discourse theory, I investigate how identities are partially fixed and change over time, relating this always to historically situated discourses. In the analysis, East and West are considered as floating signifiers, which, through articulations made with other categories such as class, nation, place and gender, come to be filled with meaning. The study is based on twenty-five life story interviews conducted in Eastern Germany. The group of interviewees consisted of fifteen women and ten men born in the GDR between the years of 1970 and 1979, all of whom had different levels of education.The demise of the socialist state and the transition to a capitalist society is central in the interviewees’ life stories. Their narratives about the past are formed in a discursive order other than the one in which the events themselves took place. Conversely, the past is used as a foil against which the present is compared. With the dislocation, the interviewees have developed a reflexive stance to both themselves and the world. The study reveals both how East and West are still used to make the world intelligible in a number of fields and, at the same time, how these same concepts are transcended. It shows in what ways the interviewees employ different strategies to adapt to the new circumstances and to handle a potentially marked position in unified Germany.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Mats Lindqvist

Sofi Gerber


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2011, 15.09.2011 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Expressen 2011, 18.11.2011 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2011, 10.11.2011 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Exploring Central and Eastern Europe’s Biotechnology Landscape. Dordrecht : Springer, 2011. 55-78.

In comparative surveys Poland is classified as a country where embryo research is prohibited. The starting point for this article is that such a classification is incorrect. It can be attributed to Poland’s fairly complex legal situation involving the concept of the “conceived child”, which has been the legal term for the embryo since the “war on abortion” in the 1990s and the lack of regulations concerning assisted reproductive technologies (ART). The aim of this study is to explain how the high moral and legal status of the embryo is compatible with the politics of non-decisions. The lack of regulations implies that Poland de facto functions as a country with a permissive policy design. In short, I argue that the abortion struggle has been decisive in forming the public sphere and established a hegemonic paradigm of “public morals,” thus hindering a policy-oriented discussion on bioethical dilemmas. This is compounded with a limited policy-making capacity, which makes it extremely difficult to decide on contentious issues and reinforces strategies of evading the issue altogether. This is particularly true within the biomedical policy field where specialized forms of expertise are required. An attempt to activate an “informed” discussion was made by the leftist government in 2004 enacting a so-called “societal consultation” on the use of human embryonic stem (ES) cells for research, which was triggered by Poland’s accession to the European Union. Although this consultation process was at least partly able to enhance communication between pro-lifers and research advocates, it was not able to find a compromise, which would make legislature more feasible.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Teresa Kulawik

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2011, 3 : 631-642.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historielärarnas förenings årsskrift 2011, : 199-200.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

The city as a focal point of both domestic and international security policy is characteristic of the 21st century security landscape in Europe. Amidst the 'War on Terror' and the pan-European battle against organised crime, the city is the location where global processes are actually taking place. Urban security is the local policy response both to such global threats as terrorism and local ones, such as violent crime. Public transport systems in particular came under threat after the terrorist attacks in the United States in 2001, Madrid in 2004, and London in 2005. This doctoral thesis studies security policy in three public transport systems – Berlin, Stockholm, and Warsaw – from a comparative perspective focusing on the conditions that made new and very specific understandings of security possible.The study argues that urban transport security has undergone radical changes during the last ten years. While transport authorities and the police used to conceive security as related solely to crime rates, today the focus of security practices consists of passengers' perceptions. The study shows how this shift is paralleled by a new discourse of 'security as emotion', and how it came into being. It concentrates specifically on the central role that surveillance and private policing assumes as the security policy shifts objectives to the inner life of the passengers. Today, complex governance networks of both public and private actors manage security in the three cities. The analysis shows how passengers are constructed in the urban security policy as children, consumers, and citizens. These different 'roles' constitute the passenger in the eye of urban security governance characterised by technocracy, 'friendly security', and individual responsibility. The introduction of new governance models for public administration, the legacy of European communist regimes, and rising fear of crime are central conditions for this new, sensitised urban transport security.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fredrika Björklund

Ola Svenonius

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

H-Soz-u-Kult 2011, 12.04 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Steffen Werther

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Virtual Worlds Research 2011, 4 (2): 1-26.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Stina Bengtsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Ab Imperio 2011, 1 : 284-286.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Журнал исследований социальной политики 2011, 9 (1): 45-58.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Baltic Biographies at Historical Crossroads. London : Routledge, 2011. 53-67.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Maija Runcis


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

In: Språket i historien, historien i språket. Göteborg : Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 2011. 351-363.

Syftet i denna uppsats är att begreppshistoriskt rekonstruera det moderna självmordsbegreppet och visa hur dess teori och praktik samspelar. Vad kan en begreppshistorisk analys säga oss om vad som driver människor till självmord och hur har handlingen och dess konception återverkat på varandra över tid?

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian Petrov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Since the fall of communism, some crucial political, economic and social changes have been taking place in the former communist societies. The objective of the thesis is to examine the processes of residential differentiation taking place in the urban landscape of the Polish city of Gdańsk after the introduction of the capitalist system. The focus is on different forms of residential differentiation and the social, economic and historical factors behind these forms. The empirical material that forms the basis of the thesis consists of interviews, newspaper articles, a questionnaire, official (national and local) reports and documents. Study I examines the way in which different social, economic, historical and physical conditions coincide in the formation of space and the processes of decline in the period of transformation in Poland. The focus lies on a specific residential area in the center of Gdańsk and the lack of improvements in this particular area, which would stop its successive decline. Study II explains the emergence of gated communities in the post-communist urban context and discusses the reasons for their increasing numbers and popularity. The main argument is that the popularity of gated communities is tightly intertwined with the communist past, emerging in reaction to the housing conditions that prevailed under communism. Study III investigates how social class markers are constructed in the discourse on gated communities in post-socialist Poland. The “new” capitalistic system, with its inherent social divisions, is described in the discourse as creating demands for “new” forms of housing, where gates function as separators, protectors and class identifiers. Study IV concentrates on the support for the formation of gated communities in the legal and regulatory framework in Poland since 1989. The paper asserts that the outcome of liberal politics and legal regulation in the country is the neglect of spatial planning and imprecise urban policies.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Apostolis Papakostas

Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Srockholm : Carlsson, 2011.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Dolt i offentligheten. Lund : Sekel, 2011. 159-181.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Harvard

Torbjörn Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Business History in Sweden. Möklinta : Gidlunds förlag, 2011. 326-352.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Karl GratzerMikael LönnborgMikael Olsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Places in between. Oxford : Oxbow, 2011. 13-22.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Mcwilliams

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Electronic Governance 2011, 4 (1/2): 104-120.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne KaunCarina Guyard

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Ambio 2011, 40 (2): 179-190.

Environmental change challenges local and global survival of populations and species. In a species-poor environment like the Baltic Sea this is particularly critical as major ecosystem functions may be upheld by single species. A complex interplay between demographic and genetic characteristics of species and populations determines risks of local extinction, chances of re-establishment of lost populations, and tolerance to environmental changes by evolution of new adaptations. Recent studies show that Baltic populations of dominant marine species are locally adapted, have lost genetic variation and are relatively isolated. In addition, some have evolved unusually high degrees of clonality and others are representatives of endemic (unique) evolutionary lineages. We here suggest that a consequence of local adaptation, isolation and genetic endemism is an increased risk of failure in restoring extinct Baltic populations. Additionally, restricted availability of genetic variation owing to lost variation and isolation may negatively impact the potential for evolutionary rescue following environmental change.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Kerstin Johannesson

Katarzyna Smolarz

Mats Grahn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
BiologiMiljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Current Sociology 2011, 59 (1): 5-23.

Two ideas are almost universally accepted as reality in political sociology. One is that numbers are declining in nearly all membership associations. The usual interpretation of this phenomenon is that it occurs because of individualization. The other is that the character of collective action has changed. This idea, which stems from Touraine, Melucci and Castells, states that a new historical category of social action has emerged, one that resembles action in primary groups rather than in organizations and in some way is a victory over the iron law of oligarchy. This article questions both ideas. The author intends to show that another historical process is in play here, namely, a process of ‘inert rationalization’ in social movements, political parties and associations, which is taking place in Europe with different starting points and at different tempos. The result of this process can be summed up as ‘more organization with fewer people’. Domination, inherent in oligarchic organizations, is being transformed by the creation of a new organizational boundary between elite (or profession) and members. The point is that it is membership itself as a form for affiliation that is disappearing, not just members. The article argues that this is mainly because resource mobilization patterns have historically changed from the mobilization of resources drawn from members to the mobilization of resources drawn from other organizations. Finally, the article analyses the importance of the unstructured power fields (or open spaces) created by rationalization processes for social innovation and new social movements.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Apostolis Papakostas

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Eco-ethica 2011, 1 : 189-202.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2011

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: The Russia reader. Durham : Duke University Press, 2010. 735-742.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Border Changes in 20th Century Europe. Berlin : LIT Verlag, 2010. 9-20.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (3): 17-.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Péter Balogh


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: ЖЕНСКАЯ  ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ. Moscow : Russian Academy of Sciences.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Marinarkeologisk tidskrift 2010, 3 : 10-12.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Niklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk tidskrift 2010, 4 : 4-7.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Niklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2010, 2 : 13-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2010, 4 : 10-13.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2010, 3 : 4-7.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan RönnbyOscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2010, 2 : 9-12.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Lotta Mejsholm

Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2010, 3 : 13-16.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Roger Flood

Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidskrift för Genusvetenskap 2010, 3 : 107-134.

The intention of this article is to broaden the perception of women trafficked for sexual purposes. It is argued here that women can be both victims and actors; they may for example at the same time be main supporters of a household and passive objects in a merciless commerce. Victimhood is a social construction, it is stressed here. The image of a trafficking victim is a notion that the trafficked women is related to and ordered by. Those that fulfill the idea of trafficked women are more likely to get support and assistance. An empirical study of 9000 trafficked persons from seven different countries of the former Soviet Union and Eastern Bloc is presented. An analysis of the respondents shows that there are differences among them, and intersectional relationships within the group of trafficked persons. Four sub-groups are identified, and various push and pull factors are linked to those sub-groups. Their specific needs and problems are discussed from different feminist theoretical perspectives, and applied on four case studies. The empirical study and its results may in-deepen the understanding of the variety amongst trafficked women and thus enable support and identification mechanisms to be evaluated to meet the needs of each subgroup under the umbrella of trafficked persons for sexual purposes.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ninna Mörner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk Tidskrift 2010, 1 : 17-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Oscar Törnqvist

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

-

In: New Europe. Oxford : Bardwell Press, 2010. 397-421.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Teresa Kulawik

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Gender and Media. Moscow : Moscow State University Press, 2010. 105-133.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Liudmila Voronova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Journal of Baltic Studies 2010, 41 (2): 237-258.

This article compares three popular explanations for changes in female employment in post-socialist countries: retraditionalization, reserve army of labor, and revalued resources. Although these explanations are complementary in many ways, the retraditionalization thesis seems the most accurate explanation. In the early 1990s, gender-role attitudes were highly traditional, a tendency that might have contributed to the huge decrease in female labor force participation. Despite the changes, the comeback of the male-breadwinner family model is unlikely, since the acceptance of women's working roles is rapidly increasing.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Akvile Motiejunaite


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Symposium Papers. : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Danielson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (4): 10-12.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Nordisk Museologi 2010, 2 : 96-102.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Storm


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Sjöhistoriska museet, 2010. (Arkeologisk rapport (Statens maritima museer) ; 2010/1)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Niklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk tidskrift 2010, 2 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Niklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (1): 38-39.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ilja Viktorov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

H-Soz-u-Kult 2010, 31.03 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ann-Judith Rabenschlag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (4): 13-13.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ninna Mörner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Contemporary Politics 2010, 16 (3): 301-319.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Vassilis Petsinis


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The European Union and the Baltic States. London : Routledge, 2010. 81-97.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Emma Wallin

Eva Granqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Tambov. Strasbourg : La Nuée Bleue, 2010. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Florence Fröhlig

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Surveillance, Privacy and the Globalization of Personal Information. Montreal : McGill-Queen's University Press, 2010. 310-327.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ola Svenonius

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Tradition och praxis i högre utbildning. Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 211-221.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Nadezda Petrusenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Peaceful Coexistence?. Huddinge : Södertörn University, 2010. 11-21.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Karl Molin

Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Minority narratives and National Memory. Oslo : Oslo Academic Press, 2010. 211-223.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Öyvind Hvenekilde Seim

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Bang 2010, 1 : 56-58.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sandra Linnell

Erika Lundell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Geografiska Notiser 2010, 1 : 25-34.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2010.

Forty-five years ago Nikita Khrushchev visited Sweden. Also, forty-five years ago the epoch in Soviet history that is connected with his name  ended. This book has its origin in contributions to a conference in 2004  called the ‘Peaceful co-existence? Relations between the USSR and Sweden during the Khrushchev era 1953–1964’. The aim of the conference was to present research endeavours undertaken in the field of Soviet foreign policy and relations with the world in the 1990’s and the 2000’s when critical archival documents on Soviet history were made accessible for the scholarly world both inside and outside Russia. Furthermore, the aims of the conference were to discuss central lines of Soviet and Swedish foreign policy and the main events in Soviet-Swedish relations in the years of Khrushchev regime.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Alexey Komarov

Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

NORDEUROPAforum 2010, 1 : 206-209.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

H-Soz-u-Kult 2010, 14.04 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Steffen Werther

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Bordering the Baltic. Münster : Lit, 2010. 69-104.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Steffen Werther

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Norden und Nördlichkeit. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. 139-159.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Steffen Werther

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Barbara Kunz


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (1): 17-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: 1800-talets mediesystem. Stockholm : Kungliga biblioteket, 2010. 7-25.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: 1800-talets mediesystem. Stockholm : Kungliga biblioteket, 2010. 101-124.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: 1800-talets mediesystem. Stockholm : Kungliga biblioteket, 2010. 27-42.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Kugliga biblioteket, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Patrik Lundell

Jonas Harvard


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Vom alten Norden zum neuen Europa. Berlin : BWV, 2010. 303-314.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sten Berglund

Kjetil Duvold

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Helsingfors : Magma, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sten Berglund

Kjetil Duvold

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kjetil Duvold

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

I & M : invandrare & minoriteter 2010, 1 : 39-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

-

In: Kolonialgeschichten. Frankfurt am Main : Campus, 2010. 236-258.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Space, Place and Power in Modern Russia. DeKalb : Northern Illinois UP, 2010. 49-80.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

In: Space, Place and Power in Modern Russia. DeKalb : Northern Illinois UP, 2010. 3-19.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Christopher David Ely

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

DeKalb : Northern Illinois UP, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Christopher David Ely

Mark Bassin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Laboratorium 2010, 1 : 296-300.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (4): 45-46.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anu Mai Köll

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

H-SOZ-KULT 2010, April 6 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Laboratorium 2010, 3 : 44-57.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of Family History 2010, 35 (3): 271-285.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Radio-Leituras 2010, 1 (1): 131-153.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fredrik Stiernstedt


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Politik, protest, populism. Malmö : Liber, 2010. 202-224.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ann-Cathrine Jungar

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Slavic Review 2010, 69 (2): 306-326.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. : .

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Orkester-Journalen 2010, 2 : 22-25.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Peripeti 2010, 14 : 68-74.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Lund : Nordic Academic Press, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Bengt Sandin

Maija Runcis


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Res publica (Goteborg) 2010, 69/70 : 65-68.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2010, 3 (1): 18-18.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny Rodin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Inblick Östeuropa 2010, 1/2 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny Rodin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Känslan för det allmänna. Umeå : Boréa, 2010. 267-294.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Erik LöfmarckKerstin Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Känslan för det allmänna. Umeå : Boréa, 2010. 295-331.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Erik Löfmarck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Nature, culture and race, Södertörn Lectures 5. Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 5-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Dygder och laster. Lund : Nordic Academic Press, 2010. 323-339.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Manus. Läromedelsförfattarnas förenings tidskrift 2010, mars : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Det politiska äktenskapet. Stockholm : Makadam, 2010. 330-352.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Natur & kultur, 2010.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Mariestad : Västra Götalandsregionen, 2010. ( ; )

Syftet är att skapa ett idéhistoriskt och holistiskt perspektiv på förutsättningar för befolkningsinriktad suicidprevention. Suicid härbärgerar en ofrånkomlig kulturell och existentiell ambivalens som skapar problem men också möjligheter. Den prevention som förordas är tvärsektoriell för att bemöta suicidalitetens mångfaktorialitet.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristian Petrov

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Space and Culture 2010, 13 (4): 421-435.

The aim of this article is to analyze how social class markers are constructed in the discourse on gated communities in a postsocialist urban context. The case of Poland is used as an example of apost-Communist country where the number of gated communities is increasing rapidly in urban areas. The material of study consists of 50 articles published in the largest national newspaper.This article argues that the discourse on gated communities is constituted by and constitutes class divisions and social class markers prevalent in the country since the fall of Communism. The “new” capitalistic system with its inherent social divisions is described as creating demands for “new” forms of housing where gates function as separators, protectors, and class identifiers. Residential differentiation is a reality in Polish society, and private space has become a symbol of exclusivity and spread throughout the country along with the popularity of gated forms of housing.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

European Journal of Archaeology 2010, 13 (2): 263-265.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Mcwilliams

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Tradition och praxis i högre utbildning. Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 63-80.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carina Guyard

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: The European Union and the Baltic States. London : Routledge, 2010. 163-173.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Bengt Jacobsson

Anders Nordström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Medien & Kommunikationswissenschaft 2010, 1 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Qualitative Methods 2010, 9 (2): 133-148.

Weblogs and life journals are popular forms of reflecting and reporting online about one’s everyday life. In this article the author examines whether solicited online diaries can be used in qualitative research. She discusses advantages and disadvantages of the online research, diaries as a source of data, and narration as a method. The discussion is exemplified by the presentation of an online diary study conducted in two parts in the spring and autumn of 2009 with students from Tartu, Narva, and Tallinn, Estonia. This article shows the illuminating potential and richness of solicited online diaries applied in an open-ended, qualitative understanding as a way to investigate everyday life. At the same time, the main challenges are presented and discussed.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: International conference "Transforming culture in the digital age". Tartu : Eesti Rahva Muuseum.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Fizyczne, chemiczne i biologiczne badanie osadów morskich. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Maciej Wołowicz

Katarzyna Smolarz


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of Crustacean Biology 2010, 30 (4): 757-761.

This study describes the karyology of an isopod, Saduria entomon, and provides for the first time evidence of a XY/XX heterogamety for this species. The presented karyotype [56 (m + sm ) + 2 st + XX/XY] is characterised by the dominance of metacentric and submetacentric chromosomes and is considered as apomorphic. This is the first time a valviferan is described with an XX/XY system. Mitotic and meiotic heterogamety observed in S. entomon suggests more advanced evolution of sex determination within this species in comparison to other Isopoda. Based on Ag-staining the presence of secondary constrictions and satellites on the 22nd pair of homologous chromosomes was identified. Inter- and intra-individual variability in chromosome number (2n  =  58, 2n  =  59 or 2n  =  61) was also observed. The between-species variation in heterogamety in isopods and the within-species variation in chromosomes numbers are discussed

FörfattarePubliceringsårÄmne

Marta Tomaszkiewicz

Katarzyna Smolarz


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Vom alten Norden zum neuen Europa:. Berlin : BWV, 2010. 117-130.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mai-Brith Schartau

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Nordiske organisasjonsstudier 2010, 4 : 94-112.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Karl GratzerMikael LönnborgMikael Olsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: The Swedish financial revolution. New York : Palgrave Macmillan, 2010. 145-169.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mikael LönnborgMikael Olsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

This study "Philosophie im Konjunktiv. Nichtidentität als Ort der Möglichkeit des Utopischen in der negativen Dialektik Theodor W. Adornos" (Subjunctive Philosophy. Nonidentity as the Place for the Possibility of the Utopian in the Negative Dialectics of Theodor W. Adorno) deals with Adorno’s utopian thinking and asks on what it depends and on what it is founded. Moreover, the study asks the question wherein the possibility of fundamental societal change can be found and on what it can be founded. This study develops an answer to these questions through the analysis of the concepts of the nonidentity and the nonidentical – central concepts in Negative Dialectics –, which in the theory of Adorno constitute a place at which thinking and human beings are not fully absorbed by and integrated in philosophical and scientific systems or in the structure of society. Within the nonidentical the subsuming identities of philosophy and society are broken up. Therefore, the possibility of the utopian appears in this break of the identical. Here, the emancipation of the nonidentical could be realized: an emancipation, however, which is made possible in the nonidentical. The utopian thinking and the possibility of the utopian on the one hand, and nonidentity and the nonidentical on the other hand, are – this is the main claim of the study – inseparable. In developing this answer the study also tries to solve a certain problem in the discussion of Adorno’s philosophy, namely the difficulty in connecting the critical dimensions of his thinking - which are dominating his work and directed against the tradition of philosophy (and science) and capitalist society - with its utopian motives, through which he is calling for change in different ways. Finally, it is argued that Adornos’s thinking, which attempts to realize the utopian and to transcend reality on the basis of nonidentity, must be understood as a subjunctive philosophy.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Hans Ruin

Anders Bartonek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe - Evropa?. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Henriette Cederlöf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In this reading a notion of the human is developed through an engagement with the work of French philosopher Emanuel Levinas. The argument is that, with the help of Levinas, it is possible for the idea of the human to be understood anew, for the notion to be ‘resaid’. This resaying of the human is performed in a critical appropriation of the philosophical tradition: Levinas’s work is shown not to be a new variation of the complacent ideology of humanism; the idea of the human is instead interpreted to be the bearer of the very movement of critique. This movement is articulated in terms of a transcendence of a discursive ‘economy of violence’. Critique does not establish a permanent position outside of violence, but is a movement that must constantly be renewed.Here Levinas is offered as a modern thinker of particular relevance for contemporary discussions surrounding the nature both of the political and of Human Rights. In addition one finds a systematic analysis of the major works of Levinas, unraveling how a notion of the human develops from within his philosophy.Levinas’s thought is placed alongside philosophical figures of his time, such as Heidegger, Sartre, Bataille, Lévi-Strauss, Althusser, Foucault and Derrida, as well as more recent political thinkers, for example, Alain Badiou, Giorgio Agamben and Jacques Rancière.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Marcia Sá Cavalcante Schuback

Carl Cederberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2010.

Året 1989 innebar en vändpunkt i den europeiska historien, och även i världsmåttstock. Berlinmuren raserades och de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa föll samman, bara för att inom ett par år även följas av det sovjetiska imperiet. Demokratiska regimer uppstod, om än under vånda och med senare bakslag.Tjugo år efter händelserna anordnades ett vittnesseminarium vid Södertörns högskola på temat 1989 med svenska ögon. Seminariet med dess kommentarer från diplomatin, underrättelsetjänsten och massmedia återges i skriften. Förstod vi vad som hände i öst?

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn NilssonThomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

Populär Arkeologi 2010, 2 : 20-23.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan RönnbyNiklas Eriksson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2010

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Det nya Östeuropa. Lund : Studentlitteratur, 2009. 9-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny RodinFredrika Björklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: . : .

FörfattarePubliceringsårÄmne

Johan von Essen

Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Cultural identities and national borders. Göteborg : Centre for European Reseacrch.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Conflict and Cooperation in Divided Towns and Cities. Berlin : Logos, 2009. 133-149.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Kaliningrad identity - crucial to democracy and development in the Baltic Sea region. Huddinge : Södertörn University.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Kaliningrad identity - crucial to democracy and development in the Baltic Sea region. Huddinge : Södertörn University.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The State, Civil Society and the Citizen. Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group, 2009. 131-147.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Baltic Worlds 2009, 2 (3-4): 10-13.

With the fall of the Wall and the introduction of a market economy in Eastern Europe, trafficking has become increasingly common. The countries of the region have cooperated with the EU in attempts to stop this activity. But trafficking has not diminished. There are those who claim that anti-trafficking efforts have actually led to increased trafficking. Others are of the opinion that the efforts are misdirected, that the welfare of the victims is being ignored.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ninna Mörner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Storage and transmission. : .

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fredrik Stiernstedt

Peter Jakobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2009, 26.05 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Teresa Kulawik

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Genusvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Poverty, Urbanity and Social Policy. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2009. 131-145.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Conflict and Cooperation in Divided Cities. Berlin : Logos Verlag, 2009. 109-121.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Mellbourn

Joachim von Wedel

Peter Balogh

Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2009, 128 (1): 110-112.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2009, 129 (2): 304-306.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historielärarnas Förenings Årsskrift 2009, : 120-121.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historielärarnas Förenings Årsskrift 2009, : 172-173.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Malmberget. Stockholm : Swedish National Heritage Board, 2009. 28-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Norrøna 2009, 6 (24): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2009, 3 : 27-29.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Kommunikation und Konflikt. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Ethnopolitics 2009, 8 : 135-153.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Niklas Nilsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In questions concerning ethnicity and cultural identity in prehistory, there is a great divide between the conclusions maintained on a theoretical level of discussion and the interpretations given to material remains, when these theories are practiced on the archaeological material. Inherited scientific and political structures, usage and ideas contribute to our understanding of ethnicity and the everyday use of the concept, and influence archaeological interpretations. By illuminating these inherited preconceptions, they can be deconstructed, and a workable definition of the concepts found. A categorical approach to material culture needs to be abandoned, along with the hope of identifying ethnic groups in an archaeological material. Analyses should instead concentrate on the concept of ethnicity, as a relational, situational social identity created in the prehistoric present.The discussion is here approached through case studies set in different contextual situations, displaying great chronological, geographical and political variation, but also revealing some obvious points of contact. Scientific, materialistic, colonial and national perceptions of ethnic groups and ethnicity are penetrated in the case studies of the Varangians in 8th to 10th century Russia, the history of the Métis in Canada from the 18th century till today, and the Swedish speaking population on the island of Ruhnu outside Estonia at the turn of the 20th century. The Varangians are part of the Russian national myth of origin, and have been understood as a Scandinavian people, especially by Scandinavian researchers. Archaeological material of Scandinavian character dating to between the 8th and 11th centuries confirms intense interaction between Russia and Scandinavia in this time period. The Métis trace their roots back to the fur trade era and the encounter between Indian and European traders. Since 1982, they have been recognised as an indigenous people of Canada. The population of Runö was documented as Swedish speaking in the Middle Ages. They were discovered by Swedish ethnography in the 19th century, and interpreted as archaic Swedish. As a consequence of this narrative, the population was evacuated to Sweden in almost its entirety during the Second World War.In these cases, scientific, political and ideological aspects of social practice interface with the everyday practices in communities and influence the outward perception of that group's identity, as well as the self-perception within the community. It can be concluded that the ideological setting is equally important to a historical development as are economic or geographical circumstances. The final chapter introduces an alternative interpretation to the early Scandinavian towns as a disappearing phenomenon towards the end of the 10th century, deduced from the conclusions made in the previous case studies.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Charlotta Hillerdal


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Makiko Kanematsu


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidskrift för litteraturvetenskap 2009, 3/4 : 67-79.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sofie Bedford


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Ungdomsstyrelsen, 2009. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne

Pär Zetterberg

Anna Danielson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

East Central Europe 2009, 36 (1): 138-146.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Det nya Östeuropa. Lund : Studentlitteratur, 2009. 49-82.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anna Jonsson

Johnny Rodin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Neither Global nor National. Huddinge : Södertörns högskola, 2009. 5-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Kantian Review 2009, 14 (1): 152-155.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Acta Sociologica 2009, 52 (3): 297-299.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Aktuellt om Historia 2009, 1 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Cross Cultural Communication. vol. 13. Bern : Peter Lang, 2009. 29-43.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Carlsson, 2009.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Differenzen?. Frankfurt/Main : Peter Lang, 2009. 41-50.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Cambridge Archaeological Journal 2009, 19 (1): 1-27.

In July 2006 archaeologists from the University of Bristol and Atkins Heritage embarked oil a contemporary archaeology project with a difference. We 'excavated' ail old (1991) Ford Transit van, used by archaeologists and later by works and maintenance teams at the Ironbridge Museum The object: to see what can be learnt from a very particular, common and characteristic type of contemporary place; to establish what archaeologists and archaeology can contribute to understanding the way society, and specifically we as archaeologists, use and inhabit these places; and to challenge and critique archaeologies of the contemporary past. In this report we describe our excavation and situate it within a wider debate about research practice in contemporary archaeology.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Greg Bailey

Anna Mcwilliams

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Det nya Östeuropa. Lund : Studentlitteratur, 2009. 133-161.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Nordström

Margrethe B. Søvik


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The State, Civil Society and the Citizen. Frankurt am Main : Lang, 2009. 15-28.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Paula Guimarães

Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Aquatic Toxicology 2009, 95 (3): 239-247.

The world's largest brackish water sea area, the Baltic Sea, is considered to be one of the most polluted seas of the world. Many new pollutants are constantly entering the environment, such as brominated flame-retardants (BFRs). BFRs represent a group of compounds that structurally resemble hydrophobic organic contaminants, but only scarce data about their toxicity to marine organism exist. Thus, the purpose of this study was to analyze long-term in vivo cytotoxicity and genotoxicity of hexabromocyclodododecane (HBCDD) to exposed marine invertebrates using a suite of cytogenetic biomarkers. This included a set of nuclear and nucleolar characteristics and the micronucleus test. The use of those parameters reflects different mechanisms of nuclear activity regulation in cells (as a parameter of cytotoxicity) and measures subcellular processes. The induction of nuclear abnormalities (like the formation of micronuclei) was also employed here as a parameter of genotoxicity. In order to reflect the proliferative and metabolic activity of the cells the number of argylophillic nucleolar organiser regions (NORs) in interphase cells was scored. Over a period of 50 days an in vivo exposure experiment with a clam Macoma balthica and different concentrations of HBCDD (nominal concentrations of 0, 100 and 250 μg/l) with three replicates each was performed. Gill cells were used as “sentinel systems” considering specificity in metabolism, repair mechanisms, adaptative response and cell proliferation. A significant increase in nuclear and nucleolar abnormalities and in the frequency of dead cells was observed during the duration of the experiment with the highest peak occurring 10 days after exposure for nuclear abnormalities and 20–30 days after exposure for malfunction of ribosomal genes (NORs) (GLM analyses and Spearman correlation, p < 0.05). Thus, the induction of micronuclei and other nuclear abnormalities reflected the toxic potential of HBCDD to marine invertebrates while an increase in the number of NOR may also reflect adaptive responses of the system as enhanced induction of proliferative regeneration of the gill tissue

FörfattarePubliceringsårÄmne

Agata Berger

Katarzyna Smolarz


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Lund : Studentlitteratur, 2009.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny RodinFredrika Björklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2009, 2 (2): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2009, 2 (1): -27.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2009, 2 (3-4): -27.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2009, 2 : 329-331.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2009, 4 : 774-776.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Acta Sociologica 2009, 52 (3): 297-299.

The article reviews the book "Democratization and Gender in Contemporary Russia," by Suvi Salmenniemi.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Soviet state and society under Nikita Khrushchev. London : Routledge, 2009. 86-103.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Rim Economies 2009, 3 : 34-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anu Mai Köll

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Eestlaste põgenemine läände Teise maailmasõja ajal. Tartu : Filiae Patriae, 2009. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anu Mai Köll

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Sõnasse püütud minevik. Tallinn : Argo, 2009. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anu Mai Köll

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Acta institutionis philosophiae et aestheticae 2009, 25 : 59-69.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Kaliningrad Identity was the issue of two seminars held in the Russian exlave of Kaliningrad in 2005 and 2007. This report contains papers mainly from the second seminar, which was divided into four topics: History-Bearers, Democrats, Neighbours and Culture-Bearers.The purpose of the seminar was to discuss the meaning of identity in the Kaliningrad region, with particalur reference to the Baltic Sea Region and the EU, in order to:raise awareness of, and increase interest in, our close but not very well-known neighboursincrease long-term cooperation with the Kalinigrad region at various levelsdevelop cooperation between Russia-Kaliningrad and the EU and to strengthen democracy in the Baltic Sea region.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gunnel W Bergström

Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Caritas. Huddinge : Södertörns högskola, 2009. 9-19.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Helmut Müssener

Mai-Brith Schartau

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Södertörns högskola, 2009.

Caritas är en av vår tids största välfärdsorganisationer. Verksamheten började i Tyskland för 110 år sedan. Idag återfinns Caritas över hela världen. Med närmare en halv miljon anställda är organisationen Tysklands största arbetsgivare.Denna antologi behandlar främst tyska Caritas men också den svenska systerorganisationen tas upp. En teolog, en statsvetare och två germanister speglar utvecklingen ur sina olika perspektiv. Mellan 1881 och 1910 grundades 392 katolska sjukhus i Tyskland! Denna boom i kyrklig social verksamhet kring förra sekelskiftet spåras ända tillbaka till den kristna kärleksverksamheten i urkyrkan. Tvära skiftningar - de nazistiska och kommunistiska diktaturernas krav på anpassning och eftergifter, nya organisatoriska krav efter kriget, Berlinmurens fall och marknadsanpassning - har kännetecknat 1900-talet. I ett avslutande bidrag diskuteras genusroller och jämställdhet.Anpassning men samtidigt stabilitet vad gäller grundläggande värderingar och ambitioner framstår som genomgående drag, i det förflutna liksom i dagens sekulariserade samhälle där det katolska Caritas möter hårdnande konkurrens på alla områden.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mai-Brith Schartau

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2009

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of Social Policy Studies 2008, 6 (2): 177-200.

In this paper, we explore the interaction between the levels and forms of labour force participation and outputs of family policy realisation in Russia and Sweden. The study explores statistical indicators of public social services/assistance for families and labour force structure, as well as survey data obtained from International Social Survey Program, module 'Family and Changing Gender Roles' (1994, 2002). The results show that both Sweden and Russia facilitate the 'dual-earner' family model, but that Sweden places a greater emphasis on dual-caring and f lexible work arrangements for women. The support for traditional gender roles was much higher and more uniform in Russia than in Sweden. The proportion of 'dual-earner' and female led families was nevertheless higher in Russia than Sweden, especially in 1994, when major restructuring in the social and economic sphere was occurring. The findings suggest that family policy is instrumental in facilitating female employment, but does not necessarily bring changes in either family or gender-role attitudes.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Akvile Motiejunaite

Zhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Saarbrucken : VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2008.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johnny Rodin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Nordiskt Östforum 2008, 22 (3-4): 379-381.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

This study examines patient empowerment in two local diabetes branch organisations in Sweden. In particular, the study focuses on the organisations’ membership, participation and influence on external actors. The overall aim of this thesis is to explore patient empowerment in order to discern what influence patient organisations and individual members can have and how they use it.This study is based on both quantitative and qualitative empirical data. Interviews with active members from two local diabetes organisations were conducted and a survey was carried out to identify the members’ thoughts and feelings about their membership, motivations, participation and influence, as well as to examine their local organisation, its work and influence.The findings form an overall picture of how members experience their organisation, memberships and empowerment. Characteristics of the two local patient branch organisations were identified and the leaders were found to be intensely dedicated people.The interviews, survey and participant observations revealed the members’ opinions about their organisation, their reasons for joining, their involvement, participation and influence, as well as their understanding of the local organisation and the Swedish Diabetic Association (SDA) and their possibility to empower them. Without organisations, members felt that they could not have a significant influence on external actors and events.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Victor Pestoff

Sophie Söderholm Werkö


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

NORDEUROPAforum 2008, : 47-67.

Mit der Gründung des Rasbiologiska Institutet in Uppsala unter der Leitung Herman Lundborgs übernahm Schweden in den zwanziger Jahren eine Vorreiterrolle im eugeni-schen Diskurs. Lundborgs bevölkerungspolitisches Konzept sah vor, die rassische Wer-tigkeit der schwedischen Bevölkerung zu erfassen und die Anzahl „minderwertiger Be-völkerungselemente“ zu reduzieren. Nur wenige Jahre später bewerteten Alva und Gunnar Myrdal den schwedischen Geburtenrückgang als eine „Bevölkerungskrise“, so dass der ehemals völkisch-konservativ bestimmte Diskurs der Bevölkerungspolitik Ein-gang in die sozialdemokratische Agitation fand. Trotz augenscheinlicher ideologischer und politischer Differenzen zwischen den Konzepten Lundborgs und der Myrdals lassen sich Kontinuitäten in den Prämissen ihrer Argumentation aufzeigen. In beiden Fällen rechtfertigt das Argument der „Bevölkerungsqualität“ die Unterordnung individueller Interessen und Bedürfnisse unter das Kollektiv der Rasse bzw. des folkhem (Volksheim).

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ann-Judith Rabenschlag

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of European Social Policy 2008, 18 (1): 38-49.

In this article, we explore the interaction between female and male employment, parenting responsibilities and family policy in Russia and Sweden. The study is based first on indicators of public social services, assistance for families and labour force data; and second, on the ISSP modules on Family and Changing Gender Roles ( years 1994, 2002). The results show that both Sweden and Russia facilitate the 'dual-earner' family model, but that Sweden places a greater emphasis on dual-caring and flexible work arrangements for women. The support for traditional gender roles was much higher and more uniform in Russia than in Sweden. The proportion of 'dual-earner' and female-led families was nevertheless higher in Russia than in Sweden, especially in 1994 when major restructuring in the social and economic sphere was occurring. The findings suggest that family policy is instrumental in facilitating female employment, but does not necessarily bring changes in gender-role attitudes.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Akvile Motiejunaite

Zhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Egle Rindzeviciute


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne
Zhanna Kravchenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Akvilė Motiejūnaitė


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Joakim Philipson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Tove Lindén


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Rein Jüriado


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Eurolimes 2008, 6 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Regio. Regio. Minorities politics, politics, society 2008, : 265-270.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Ethnologia Europaea 2008, 38 (2): 66-83.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sofi Gerber


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Etnologi

Forskarutbildningsområde

-

Lambda Nordica 2008, 1-2 : 97-107.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Erika Lundell

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Baltic Worlds 2008, 1 (1): 38-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Mellbourn


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Svenska Dagbladet 2008, 03.03 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Mellbourn

Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Nordisk Østforum 2008, 22 (3/4): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Crises and Conflicts in Post-Socialist Societies. Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2008. 57-71.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Om avvikelser, gränser och marginaler. Stockholm : Etnologiska avdelningen, Stockholms universitet, 2008. 28-32.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Den kalla och varma staden. Stockholm : Stockholmia förlag, 2008. 205-226.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Malmberget. Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2008. 28-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Beate Feldmann


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Le Courrier des pays de l'Est 2008, 2 : -.

Au lendemain de la fin de la Guerre froide (1989), la Pologne se retrouve dans un environnement géopolitique radicalement modifié, qui l’oblige à redéfinir sa politique étrangère. Dès le début des années quatre-vingt-dix, Varsovie s’emploie à bâtir un «consensus atlantiste» dont l’objectif ultime, au travers d’un rapprochement croissant des Etats-Unis, est d’adhérer à l’OTAN (1999). Ces liens étroits entre Washington et Varsovie suscitent une certaine suspicion en Europe occidentale au point que certains n’hésitent pas à voir en la Pologne, le cheval de Troie des Etats-Unis, un rôle illustré par des faits très concrets comme l’achat, par les autorités polonaises, de 48 avions de chasse et, surtout, l’engagement sans réserve de leurs troupes aux côtés des Américains dès le début de la guerre en Irak (2003). Après avoir retracé l’évolution des relations polono-américaines depuis 1989, l’auteur s’interroge sur le bien-fondé de ce rôle imputé à la Pologne, considérant que ce qualificatif demande à être fortement nuancé en raison d’une certaine déception manifestée par Varsovie à l’endroit de «son plus fidèle ami» comme des réticences américaines à considérer la Pologne comme un acteur essentiel de la scène européenne, au même titre, par exemple, que la Grande-Bretagne

FörfattarePubliceringsårÄmne

Barbara Kunz


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: L’Azerbaïdjan. : EurOrient, 2008. 131-150.

Echouant au fil des années à prouver sa crédibilité et sa pertinence, l’opposition politique azerbaïdjanaise, selon les analyses de la plupart des commentateurs, a perdu le soutien de la population. Ainsi constatant de plus le déclin manifeste des partis traditionnels d’opposition aux dernières élections législatives (2005), certains ont spéculé sur les risques de voir l’islam radical devenir l’unique alternative politique résistante en Azerbaïdjan. Cependant, en majorité, les mobilisations islamistes, qu’il est déjà possible d’observer dans le pays, n’ont que peu à voir avec la notion classique d’« islam politique », telle que nous la comprenons par exemple dans le cadre du contexte moyen-oriental. Ici, les groupes islamiques considérés ont beaucoup plus en commun avec des mouvements sociaux qui ne sont pas nécessairement religieux et qui visent à faire évoluer divers aspects de la société

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sofie Bedford


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Politics and Culture. International Review of Books 2008, 4 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Studies in East European thought 2008, 60 (4): 321-337.

The article deals with surdotiflopedagogika, a doctrine of special education for deaf-blind-mute children as it was developed in the USSR in the 1920s and 1930s. In the spirit of social constructivism of the early Stalinist society, surdotiflopedagogika presents itself as a technology for the manufacture of socially useful human beings out of handicapped children with sight and hearing impairments, "half-animals, half-plants". Surdotiflopedagogika's institutionalization and rationale as these were evolving under the special patronage of Maxim Gorkij are analysed. Its experimental aspect is also discussed. Exploring and implementing the most advanced ideas in the technology of communication, surdotiflopedagogika sought to compensate for the loss of speech, hearing, and sight by supplying the child with mechanical and human prostheses, including other people (assistants), technical devices, techniques of the body, and multiple communication codes to be translated from one into another. In the case of Soviet deaf-blind education, the Soviet subject appears as a technologically enhanced, collectively shared, and extended body in a permanent process of translation, internal as well as external. Technologies of language and acculturation that are of particular interest. Surdotiflopedagogika's method as it appears in the theoretical writing of Ivan Afanasjevic Sokoljanskij (1889-1960), the teacher of the legendary deaf-blind author and educator Ol'ga Ivanovna Skorokhodova (19147-1982) are given particular attention

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Studies in Russian and Soviet Cinema 2008, 2 (1): 63-83.

This article attempts to interpret Kira Muratova's Asthenic Syndrome (1989) from the point of view of the director's work with sound. I suggest that in composing the sound for the film, Muratova seeks to dissect the filmic convention that treats sound merely as an additional element, which is supposed to support the illusionism of the realistic visual image by complementing it with the illusion of an accompanying realistic audio image. In order to subvert this false motivation of sound by visuality, to highlight sound as an independent agent in the construction of meaning, and to emphasize the explosive critical potential of film sound, Muratova employs techniques of sound performance art and sound installation. She uses the medium of sound to make visible those politics of speaking and hearing that constitute the USSR in crisis, a society that imagines itself through audio metaphors: glasnost, related to the Russian word golos (voice), and perestroika, related to the Russian term nastroika, tuning (of a musical instrument or an acoustic device). As a result, heteroglossy receives a literal implementation in the spoken word, which is acutely and irreparably out of tune, alienated from itself and polytonal in a freakish, morbid and perversely pleasurable way. These effects are achieved through the use of non-professional actors, the use of voices with substandard articulation, the emphasis on hybrid or dialectal prosody and phonation, amateur declamations and recitals and other manipulations of the Soviet norms of high diction. I also explore the genealogy of Muratova's technology in terms of the principles of manipulating the viewer's sensitivity and perception as invented by the Soviet film avant-garde (Eisenstein and Vertov) and contemporary critical theory (Benjamin and Adorno). I thus understand Asthenic Syndrome not only as political critique, but also as a meta-filmic analysis, an allegory of mourning and a diagnosis of asthenia in both film as technology and in the (collective perception of the) USSR as the symbolic product of film technologies

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration. Lund : Center for European Studies, 2008. 81-94.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Russia and its Other(s) on Film. London : Palgrave, 2008. 130-147.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Med andra ord 2008, 57 : 4-9.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Med andra ord 2008, 56 : 8-13.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Industriland. Stockholm : Premiss, 2008. 101-120.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Maija Runcis


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historisk Tidskrift (S) 2008, 4 : 693-698.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Torbjörn Eng


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Maktens mosaik. Stockholm : Atlantis, 2008. 77-103.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Torbjörn Eng


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus. Stuttgart : Steiner, 2008. 625-646.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

NORDEUROPAforum 2008, 2 : 7-51.

Dieser Beitrag widmet sich der Entstehung, der „Gleichschaltung“ sowie dem Ausbau und Niedergang der Nordischen Gesellschaft mit besonderem Fokus auf ihre führende Gestalt Alfred Rosenberg. Dabei werden zunächst der ideengeschichtliche Hintergrund und die organisationsgeschichtlichen Grundlagen dargelegt. Im Kern des Textes geht es um die Tätigkeit der Nordischen Gesellschaft in der Zeit des „Dritten Reichs“ unter der Schirmherrschaft Rosenbergs. Als Quellenmaterial werden neben Archivmaterial auch die Veröffentlichungen der Nordischen Gesellschaft herangezogen

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jan Hecker-Stampehl

Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Sankirtos. Frankfurt am Main : Lang, 2008. 218-236.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Terminal Øst. Bergen : Spartacus, 2008. 250-267.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Konsten att översätta. Huddinge : Litterära översättarseminariet, Södertörns högskola, 2008. 17-34.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Konsten att översätta. Huddinge : Litterära översättarseminariet, Södertörns högskola, 2008. 11-14.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Biblis 2008, 44 : 120-131.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Violence against Women 2008, 14 (4): 483-95.

This exploratory study examines which risk factors are associated with intimate partner violence against women in St. Petersburg, Russia. Women attending two crisis centers and a birthing house constituted the study sample. The male partner's frequent alcohol consumption and seeing his father hit his mother in childhood were associated with an increased risk of violence, whereas living in a communal apartment reduced the risk of intimate partner violence. The importance of crisis centers in Russia is highlighted by the study, as the women who turn to them are likely to have experienced more severe forms of violence.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Pär Sparén

Andrew Stickley

Irina Timofeeva


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSCOHOSTSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Maktens mosaik. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008. 77-103.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Torbjörn Eng


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Communist and post-communist studies 2008, 41 (3): 359-374.

This paper examines how different social, economic, historical and physical conditions coincide in the formation of space and processes of decline in the period of transformation in Poland. The focus lies on a specific residential area in the centre of the Polish city of Gdansk and the question why no improvements have been done in this particular area to stop its successive decline. It is among other things argued that clear urban policy together with improved urban planning and clear legislation on ownership are needed in order to improve conditions in this and other deprived areas of the city.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Dominika Polanska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Samtidsarkeologi - varför gräva i det nära förflutna?. Huddinge : Södertörns högskola.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Mcwilliams

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

European Journal of Archaeology 2008, 11 (2-3): 270-273.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Mcwilliams

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In a time when a host of new and untested democracies seek membership in international organisations founded on liberal norms, the question of how to include new members without jeopardizing community values has become of growing concern, particularly as the regulation of practices in sovereign states often relies on soft moral or political commitment rather than on hard legal obligation. The Council of Europe’s (CoE) monitoring of new members after entry represents a soft method of socialising newcomers. In the case of Ukraine, this process has been unusually difficult, and full of strife and open confrontation. This experience runs contrary to the belief that soft regulation is either harmonic or impossible. The aim of the thesis is to explore how a regulated process of inclusion develops over time, and to discuss how such a process can safeguard community values.The study shows that an interactive dynamic developed between the European and the Ukrainian levels. The political struggle in Ukraine was, through the actions of the political opposition in Ukraine and the CoE’s monitors, transformed into a contest in the CoE over how to interpret Ukraine’s membership promises. European values were protected by the evolution of a mode of governance based on responsiveness to local concerns and on public discussion. In the process, the legal and political systems of the CoE and Ukraine were intertwined in ever more complex webs of dialogue. By being grounded in both the Ukrainian and European political discourses, the process was able to sustain a critical discussion on the terms of the agreement and maintain its relevance for the actors involved. The monitoring process displays how community values and autonomy of a member state can be combined in an unexpected way without resulting in a hierarchical order. This may not fulfil the requirements of the international rule of law, but it is clearly a case of soft and responsive transnational regulation of state practices.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jan Hallenberg

Anders Nordström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Tidskrift för politisk filosofi 2008, 3 : 27-44.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anders Bartonek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Radio Journal 2008, 6 (2/3): 113-127.

This article explores the reconfigurations of the control and monitoring of the audience that take place in concert with the digitalization that characterize contemporary radio broadcasting. Three technologies for the automation of audience research and consumer monitoring are analyzed: MediaScore, used for online media research (in this case music tests); the iSelector for customizing music streams online, and the Personal People Meter (PPM) for the production of ratings. Drawing on analysis from an ethnographic fieldwork at eight music radio stations the article concludes that the work of producing the audience commodity within the radio industry is changing. Research is increasingly becoming a way to bond with listeners, turning audience self-disclosure into a part of media consumption as such. At the same time, as shown in the article, the three technologies distributes the responsibility of the research process to the people researched upon, meanwhile facilitating a more generalized surveillance. The expanded surveillance through digital media seems also to have other objectives than the previous production of audience statistics. This could be characterized as a shift from using quantitative to using qualitative data, in producing the audience commodity.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fredrik Stiernstedt


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Politics and Culture 2008, 4 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Medien & Kommunikationswissenschaft 2008, 3/4 : 508-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

: , 2008. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

: , 2008. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne

Helmut Fennes

Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

: , 2008. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

: , 2008. ( ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Frankfurt am Main : Lang, 2008.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jost Reischmann

Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Comparative Adult Education 2008. Frankfurt am Main : Lang, 2008. 65-80.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

Annat forskningsområde

In: Comparative Adult Education 2008. Frankfurt am Main : Lang, 2008. 9-16.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jost Reischmann

Michal Bron

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Arbetsmarknad & Arbetsliv 2008, 14 (3): 31-43.

I 30 år har OECD trummat ut sitt budskap om behovet av strukturreformer på arbetsmarknaden. Receptet har varit likartat oavsett patient och ofta tycks förskrivningen ha skett enligt devisen ”ju beskare medicin, desto trovärdigare behandling”. Många blev därför förvånade när OECD, efter en ambitiös översyn av sin jobbstrategi, år 2006 gav upp tanken om en enda gyllene reformväg. Artikeln pekar på viktiga förändringar i den reviderade jobbstrategin och analyserar vilka faktorer som låg bakom OECD:s omsvängning i arbetsmarknadspolitiken.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Noaksson

Erik LöfmarckKerstin Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Acta Sociologica 2008, 51 (3): 203-216.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Erik LöfmarckKerstin Jacobsson

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Orientalia Parthenopea 2008, 8 : 117-126.

The article consists of an attempt introducing two texts to each other: the Strugatsky brothers’ 1969 novel Otel’ U pogibsego al’pinista and Donna Haraway’s influential essay “A Manifesto for Cyborgs”. Following a discussion of three utopian identities, the androgyne, the cyborg and the dolphin, I analyze the representation of ambiguous gender in the text in order to place it within a particular context.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Henriette Cederlöf

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Ajalooline Ajakiri 2008, 1/2 : 165-168.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anu Mai Köll

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Recht und Frieden in der Philosophie Kants. Berlin : De Gruyter.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Jahrbuch für Recht und Ethik : Annual review of law and ethics 2008, 17 : 133-150.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Rebecka Lettevall

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Idéhistoria

Forskarutbildningsområde

-

Scando-Slavica 2008, 54 (1): 32-49.

Aleksei Semenenko: Sergej Dovlatov’s Estonian Period: From “Hackwork” to Myth-MakingSergej Dovlatov as journalist is known to the readers as a character in hisbooks, specifically Kompromiss (1981) which is dedicated to his “Estonianperiod.” From 1972 to 1975, Dovlatov had been working as a regular reporterin the Soviet Estonian newspapers in Tallinn – Molodež Ėstonii and SovetskajaĖstonija. However, his actual articles have not been analyzed until now. Thefirst part of this paper is dedicated to the description of Dovlatov’s articlesthat have been published in these newspapers.The second part analyzes the structure of Kompromiss and elucidates themethod of Dovlatov, who constructed his book as a sort of “disclosure of thejournalistic hackwork.” The comparative analysis is used to describe themechanisms of myth-making and the creation of a special type of narrative inDovlatov’s book (“storytelling”). The paper shows how Dovlatov exploits thegenre of anekdot to reveal the phenomena of Soviet reality through grotesqueand ironic discourse.Finally, the paper attempts to elucidate two central strategies in Dovlatov’soeuvre: biography-making by means of literature and mythologization of reality.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Aleksei Semenenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Societal change and ideological formation among the rural population of the Baltic area 1880-1939. Huddinge : Södertörns högskola, 2008. 13-34.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anu Mai Köll

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: From Orientalism to Postcoloniality. Huddinge : Södertörns högskola, 2008. 8-31.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Journal of family Violence 2008, 23 : 447-456.

This study examines attitudes towards violenceagainst women among the populace in Moscow, Russiausing data drawn from the Moscow Health Survey.Information was obtained from 1,190 subjects (510 menand 680 women) about their perceptions of whetherviolence against women was a serious problem in contemporaryRussia, and under what circumstances they thoughtit was justifiable for a husband to hit his wife. Less thanhalf the respondents thought violence was a seriousproblem, while for a small number of interviewees therewere several scenarios where violence was regarded asbeing permissible against a wife. Being young, divorced orwidowed, having financial difficulties, and regularly consumingalcohol were associated with attitudes moresupportive of violence amongst men; having a loweducational level underpinned supportive attitudes amongboth men and women. Results are discussed in terms of the public reemergence of patriarchal attitudes in Russia in thepost-Soviet period.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Olga Kislitsyna

Andrew Stickley

Denny Vågerö

Irina Timofeeva


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESSCOHOSTSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Huddinge : Samtidshistoriska institutet, 2008.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Torbjörn NilssonThomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2008

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudierSamtidshistoriska institutet

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Changing Relationships between the State, the Civil Society and the Citizen. Braga : Unit for Adult Education, University of Minho.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Pelle Åberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2007

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Statsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

FörfattarePubliceringsårÄmne

Vytautas Petronis


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Margrethe Søvik


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Peter Bötker


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Serbian Studies 2007, 21 (1): 55-67.

The central objective of this article is to trace the ideological background of the frequent exclusion of the Serbian minority in Croatia from Croatian history books. Croatian avoidance or non-recognition of its Serbian history is sought-after in relation to the development of the Croatian state-nation ideology in the nineteenth century. In tracking the ideological background for exclusion the explanations appear not to be purely local ones, but to be closely linked to developments of nineteenth-century European nationalism and national ideologies. This paper analyzes some key modern historical events and processes that have influenced the relationship between Croats and Serbs in Croatia. The topic is exemplified through examination of history textbooks for high schools in Croatia. The article suggests strategies to support for achieving inclusion and identifies the main obstacles in this regard, but methodologically it concentrates on bringing about awareness of the background of exclusion as a necessary step in fostering inclusion.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Öyvind Hvenekilde Seim

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

East Central Europe 2007, 35 (1-2): 327-353.

This review essay evaluates the evolution of the Hungarian journal of social history, Korall társadalomtörténeti folyóirat (Coral: A journal of social history), founded in 1999 as a new forum of social history research. Korall promoted two distinct understandings of social history, stated only implicitly in the first years of the journal, but later elaborated more explicitely by the editors, as core definitions of their research programme. A first, narrow acceptation places social history within the field of (historical) sociology and favours structural approaches and concepts specific to the social sciences rather than the actual historical context. A second definition is wider, including a variety of topics such as environmental history, cultural history, economic, and demographic history, being meant to function as a powerful counter-discourse against positivistic, traditional and political-orientated history, still dominant in contemporary Hungarian historiography. Based on a combination of qualitative and quantitative content analysis, the review essay argues that, during its eight years of existance to date, Korall has undergone a process of internationalization. Although most articles published in the journal continue to focus on topics pertaining to the history of Hungary—especially during the "dualist period," 1867-1918—references to international events, authors, and theories have lately acquired a greater importance

FörfattarePubliceringsårÄmne

Anders Blomqvist


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Süddeutsche Zeitung 2007, 19.11.2007 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007, 14.12.2007 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne

Matilda Dahl


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEESSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Ab Imperio 2007, 3 : 511-517.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Historia, Antropología y Fuentes Orales 2007, 38 : 163-178.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne
Petra Garberding

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

FörfattarePubliceringsårÄmne
Aleksei Semenenko

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Sovetskaia sotsialnaia politika 1920-1930-kh godov. Moskva : Variant, 2007. 242-262.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Gender, Equality and Difference. Basingstoke : Palgrave, 2007. 21-40.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ioulia Gradskova

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Glänta 2007, 1 : 3-17.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Irina Sandomirskaja

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Varietas et concordia. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2007. 362-378.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Lars Kleberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Stockholm : Atlas, 2007.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Maija Runcis


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Nordisk Østforum 2007, 3 : 341-361.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Andreas Johansson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Hembygdsföreningen Arboga minne Årsbok 2007, : 28-41.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Aktuellt om Historia 2007, 3 : 7-33.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Studia Neophilologica 2007, 79 : 215-232.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Östbulletinen 2007, 2 : 9-11.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Helene Carlbäck

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Geist 2007, 13 : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Fredrik Ehlin

Anders Bartonek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Tvärsnitt 2007, 4 : 22-26.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ester Pollack

Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Sverige och Nazityskland. Stockholm : Dialogos, 2007. 345-364.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Birgitta Almgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

In: Att läsa Platon. Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion, 2007. 157-176.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Cederberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2007

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-